E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW1110
LJN BW1110, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-00363

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is aansprakelijk gesteld voor de helft van de belastingschulden van haar echtgenoot. In het huwelijksgoederenregime is iedere gemeenschap uitgesloten. Inmiddels heeft de Hoge Raad in haar arrest van 26 februari 2010, nr. 09/01148, LJN: BK1519 beslist dat belastingschulden van een echtgenoot niet zodanige verknochtheid aan die echtgenoot bezitten als bedoeld in artikel 1:94, lid 3, BW . Door dit arrest is, in tegenstelling tot hetgeen de Ontvanger bepleit, belanghebbende niet niet-ontvankelijk. Maar met dit arrest is, nu belanghebbende geen nieuwe grieven aanvoert, het geschil eigenlijk al beslist in het nadeel van belanghebbende. Aansprakelijkstelling gehandhaafd, hoger beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie