E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2012:BV8588
LJN BV8588, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-001908-10

Inhoudsindicatie:

Verweer dat sprake is van schending van vormverzuimen tijdens het vooronderzoek als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering, omdat in de Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik van het college van procureurs generaal beschreven en door de opsporingsambtenaren in acht te nemen vormvoorschriften onherstelbaar zijn geschonden. Geen aanwijzingen dat deze schendingen doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte zijn begaan. De schendingen leveren derhalve niet een zodanig ernstig vormverzuim op dat niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie dient te volgen. Vrijspraak van artikel 247 en 249 van het Wetboek van Strafrecht, omdat niet is gebleken dat sprake is geweest van handelingen van seksuele aard en dus van ontucht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie