E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2011:BU3235
LJN BU3235, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-002924-10

Inhoudsindicatie:

1. Vrijspraak van plegen ontucht met minderjarigen en bezit kinderporno. Nu de gedragingen van verdachte jegens de minderjarige jongens niet kunnen worden gekwalificeerd als seksuele handelingen, komt het hof niet tot bewezenverklaring van het plegen van ontucht, noch van een poging daartoe. Het hof kan uit de omstandigheden die zich hebben voorgedaan evenmin afleiden dat sprake is geweest van een situatie waarin verdachte de jongens heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden. De afbeelding die in de telefoon van verdachte is aangetroffen kan naar het oordeel van het hof niet worden gekwalificeerd als een afbeelding van een seksuele gedraging als bedoeld in art. 240b Sr. Op de afbeelding is naar het oordeel van het hof geen sprake van een gedraging van expliciet seksuele aard zoals die aan de hand van de afbeelding kan worden vastgesteld, noch van een gedraging die (weliswaar niet expliciet van seksuele aard) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft. 2. Verwerping verweer over ontoelaatbaarheid wijziging tenlastelegging. Het hof is van oordeel dat zowel het verschil in de juridische aard van de aan verdachte verweten feiten, te weten het plegen van ontucht en dwang, als het verschil tussen de omschreven gedragingen niet dermate groot is dat geen sprake meer is van ‘hetzelfde’ feit in de zin van artikel 68 Sr .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie