E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2011:BU2920
LJN BU2920, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-00040

Inhoudsindicatie:

Erflater had ten tijde van zijn overlijden de Belgische nationaliteit en woonde langer dan tien jaar in België. Belanghebbende heeft het vruchtgebruik van de nalatenschap verkregen. Tot de nalatenschap behoren in Nederland gelegen onroerende zaken. Ten aanzien van de verkrijging door belanghebbende is een aanslag in het recht van overgang opgelegd. In geschil is of de aanslag op Europeesrechtelijke gronden moet worden vernietigd. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend. Uit jurisprudentie van het HvJ blijkt dat de lidstaten, bij gebreke van unificatie of harmonisatie op Unieniveau, eenzijdig of in verdragen de criteria voor de verdeling van hun heffingsbevoegdheid mogen vaststellen. Niet gezegd kan worden dat de heffing van het recht van overgang, die gebaseerd is op het zakelijk bronbeginsel, als zodanig onverenigbaar is met Europees recht. Voorts is in geschil of het onthouden van de echtgenotenvrijstelling aan belanghebbende in strijd is met Europees recht. Het hof overweegt dat van discriminatie van belanghebbende slechts sprake is indien het door haar verkregen vermogen een zodanig deel van de belastbare verkrijging is dat België bij de heffing van successierecht geen rekening kan houden met de persoonlijke draagkracht of de persoonlijke en gezinssituatie van belanghebbende. Daarvan acht het hof geen sprake.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie