Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

TBS met dwangverpleging. Geen rechtsregel verzet zich ertegen dat deskundigen in het kader van een ‘dubbelrapportage’ overleg hebben met elkaar en kennis nemen van oude rapporten betreffende de verdachte.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakSector strafrecht

Parketnummer : 20-002296-10

Uitspraak : 6 oktober 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Roermond van

1 juni 2010 in de strafzaak met parketnummer 04-860416-09 tegen:

[VERDACHTE],

geboren te [plaats] op [datum] 1955,

thans verblijvende in Maastricht PPC te Maastricht,

waarbij verdachte ter zake van overtreding van de artikelen 243, 247 en 240b van het Wetboek van Strafrecht werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren met aftrek van voorarrest, met last dat de verdachte ter beschikking zal worden gesteld met dwangverpleging, met toewijzing van de vordering van de benadeelde partij en met beslissing omtrent het beslag.

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechter in eerste aanleg zal vernietigen en, te dien aanzien opnieuw rechtdoende, de verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren met aftrek van voorarrest, met last dat de verdachte ter beschikking zal worden gesteld met dwangverpleging en met beslissing omtrent het beslag en de vordering van de benadeelde partij op gelijke wijze als door de eerste rechter beslist.

Door de verdediging is het volgende bepleit:

- ter zake van het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde dient vrijspraak te volgen;

- ten aanzien van de straf c.q. maatregel dient geen TBS met dwangverpleging te worden opgelegd. In plaats daarvan zou primair een deels voorwaardelijke vrijheidsstraf met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht kunnen worden opgelegd en subsidiair TBS met voorwaarden. In het geval dat het hof TBS met voorwaarden overweegt, dient de zaak te worden aangehouden voor onderzoek;

- feit 3 wordt erkend.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2008 tot en met 3 juni 2009 te Velden, gemeente Arcen en Velden en/of in de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer] (geboren op [datum] 1993), van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer];

subsidiair:

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2008 tot en met 4 maart 2009 te Velden, in elk geval in de gemeente Arcen en Velden en/of in de de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer] (geboren op [datum] 1993), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer];

2.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2008 tot en met 3 juni 2009 te Velden, gemeente Arcen en Velden en/of in de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer] (geboren op [datum] 1993), van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, hierin bestaande dat hij, verdachte, (telkens) ontuchtig de borst(en) en/of vagina van die [slachtoffer] heeft betast en/of gestreeld en/of dat hij, verdachte, ontuchtig zijn geslachtsdeel door die [slachtoffer] heeft doen of laten vastpakken en/of die [slachtoffer] ontuchtig aan zijn, verdachtes, geslachtsdeel heeft doen of laten trekken en/of die [slachtoffer] ontuchtig voor de webcam zich heeft laten uitkleden;

subsidiair:

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2008 tot en met 4 maart 2009 te Velden, in elk geval in de gemeente Arcen en Velden en/of in de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer], geboren op [datum] 1993, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, hierin bestaande dat hij, verdachte, (telkens) ontuchtig de borst(en) en/of vagina van die [slachtoffer] heeft betast en/of gestreeld en/of dat hij, verdachte, ontuchtig zijn geslachtsdeel door die [slachtoffer] heeft doen of laten vastpakken en/of die [slachtoffer] ontuchtig aan zijn, verdachtes, geslachtsdeel heeft doen of laten trekken en/of die [slachtoffer] ontuchtig voor de webcam zich heeft laten uitkleden;

3.

hij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2008 tot en met 1 oktober 2009 te Velden, gemeente Arcen en Velden en/of in de gemeente Venlo, en/of in de gemeente Roermond, in elk geval in Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer] (geboren op [datum] 1993) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, te weten (een) cd-rom('s)/dvd('s) en/of een harde schijf van een computer en/of een laptop en/of een USB stick, met 718, in elk geval een aantal foto('s) en/of 58, in elk geval een aantal film(s), waarvan de hieronder genoemde film(s) en/of foto('s) zijn uitgewerkt:

a.

[bestandsnaam\[slachtoffer]] 1.wmv

[bestandsnaam][slachtoffer] 1 (2).wmv

bestandsnaa[slachtoffer] 1 (3).wmv

Lengte 00:00:17.28 minuten

[slachtoffer] zit kennelijk voor een webcam. Haar bovenlichaam is zichtbaar. Zij draagt een beige hemdje. Zij trekt het hemdje omlaag, waardoor haar blote borsten zichtbaar worden. Ze knijpt in haar linkerborst. Geen geluid.

b.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:19:58.56

Opname van [verdachte] en [slachtoffer] in het bed in de slaapkamer van de woning van [verdachte]. Er wordt een opname gemaakt met een camera die op het bed gericht staat. [verdachte] ligt op zijn rug op bed. [slachtoffer] ligt op haar linkerzijkant naast [verdachte]. [slachtoffer] pakt de penis van [verdachte] met haar rechterhand vast en duwt de penis in haar mond. [slachtoffer] gaat met haar mond op en neer over de penis van [verdachte]. Daarna gaat [slachtoffer] met haar rechterhand over de penis van [verdachte] heen en weer. De penis van [verdachte] is in stijve toestand. [slachtoffer] spreidt haar benen. [verdachte] gaat met zijn rechterhand naar de vagina van [slachtoffer]. Hij friemelt met zijn vingers aan haar vagina. [verdachte] zegt iets onverstaanbaars tegen [slachtoffer], waardoor [slachtoffer] de penis van [verdachte] weer in haar mond neemt. [verdachte] zegt iets tegen [slachtoffer]. [slachtoffer] gaat op haar rug liggen, met haar benen wijd gespreid. [verdachte] ligt boven op [slachtoffer], met zijn benen tussen haar benen. Hij duwt zijn penis in haar vagina, waarna hij op en neergaande bewegingen maakt. [slachtoffer] maakt kreunende geluiden. Dan haalt [verdachte] zijn penis uit de vagina van [slachtoffer]. [slachtoffer] gaat op haar handen en knieën voor [verdachte] zitten. [verdachte] gaat achter [slachtoffer] zitten op zijn knieën en duwt zijn penis naar binnen. Het is niet duidelijk of [verdachte] zijn penis in de anus of vagina van [slachtoffer] duwt. [verdachte] maakt wederom op- en neergaande bewegingen. Daarna draait [verdachte] [slachtoffer] op haar rug. [slachtoffer] ligt met haar benen wijd gespreid. [verdachte] ligt tussen haar benen in. Hij duwt zijn penis in de vagina van [slachtoffer] en maakt op- en neergaande bewegingen. Dan gaat [verdachte] van [slachtoffer] af. Hij gaat links naast [slachtoffer] liggen en streelt met zijn linkerhand over haar vagina. Op dat moment wordt zichtbaar dat [slachtoffer] haar knuffel in haar linkerhand vast houdt. [verdachte] gaat op zijn rug liggen. [slachtoffer] gaat met haar benen wijd gespreid over [verdachte] heen zitten. [slachtoffer] zit met haar vagina ter hoogte van de penis van [verdachte]. [slachtoffer] maakt dan op- en neergaande bewegingen. [verdachte] spreidt met zijn handen de billen van [slachtoffer]. Hij trekt [slachtoffer] aan haar billen naar zich toe. Hij wrijft met zijn handen over de rug van [slachtoffer]. Daarna duwt hij zijn linkermiddelvinger in de anus van [slachtoffer] en beweegt deze vinger in haar anus. Tijdens de seksuele handelingen wordt soms gepraat, het is echter onverstaanbaar.

c.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:03:56.88

Opname van [verdachte] en [slachtoffer] in het bed in de slaapkamer van de woning van [verdachte]. Er wordt een opname gemaakt met een camera die op het bed gericht staat. [slachtoffer] en [verdachte] liggen met hun hoofd vlak voor de camera. Beiden kijken in de richting van de camera. [verdachte] ligt op zijn rug. [slachtoffer] ligt boven op [verdachte], met de gezichten naar elkaar toe. [slachtoffer] maakt op- en neergaande bewegingen, kennelijk alsof ze gemeenschap hebben. Beiden maken kreunende geluiden. [verdachte] zegt: "liefje van me". [slachtoffer] zegt: "schatje van me". Op een gegeven moment kreunt [verdachte] harder en zegt: "lekker". [verdachte] en [slachtoffer] kussen elkaar op de mond. [verdachte] streelt de rug van [slachtoffer].

d.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:12:55.82

[slachtoffer] ligt op haar rug op het bed in de slaapkamer van [verdachte]. Zij poseert naakt met haar benen gespreid. De camera is gericht op haar vagina. [verdachte] verschijnt in beeld. Hij verschuift [slachtoffer] een klein stukje, zodat haar vagina nog beter in beeld komt. [verdachte] gaat rechts naast [slachtoffer] zitten op handen en knieën, waarna hij haar vagina begint te likken. Vervolgens gaat [verdachte] over [slachtoffer] heen zitten, waarbij zijn knieën aan weerszijden van haar lichaam zijn. [verdachte] en [slachtoffer] liggen in het zogenaamde "standje 69". Het hoofd van [verdachte] is ter hoogte van de vagina van [slachtoffer], de penis van [verdachte] is ter hoogte van het hoofd van [slachtoffer]. [verdachte] likt aan de vagina van [slachtoffer]. Het is niet zichtbaar wat [slachtoffer] aan het doen is. Dan pakt [verdachte] de camera en trekt deze naar zich toe. Hierdoor komt de vagina van [slachtoffer] nog duidelijker in beeld. [verdachte] likt weer aan de vagina. [verdachte] spreidt de schaamlippen van [slachtoffer]. Hierdoor komt de geopende vagina van [slachtoffer] nadrukkelijk in beeld. Vervolgens gaat [verdachte] met zijn gezicht tussen de schaamlippen van [slachtoffer]. [slachtoffer] kreunt. Dan gaat [verdachte] van [slachtoffer] af. [slachtoffer] gaat op handen en knieën gebukt voor de camera zitten. Hierdoor is de achterkant van haar bovenbenen/vagina nadrukkelijk in beeld. [verdachte] duwt zijn penis in de vagina van [slachtoffer]. Hij beweegt op en neer. Na enige tijd gaat [verdachte] van [slachtoffer] af. Hij zegt: "draai eens om". [slachtoffer] draait zich om en gaat op haar rug liggen met haar benen gespreid. [verdachte] knielt voor de geopende benen van [slachtoffer]. Hij duwt zijn penis in haar vagina. Hij beweegt op en neer. Beiden kreunen. Dan gaat [verdachte] weer van [slachtoffer] af. Ondertussen zegt hij: "lekker hard maken hé schatje". Vervolgens trekt hij [slachtoffer] wat dichter naar zich toe en duwt zijn penis weer in haar vagina. Even later gaat [verdachte] van [slachtoffer] af. Dan is te zien dat [slachtoffer] haar knuffel in haar linkerhand vast heeft. Op de achtergrond is harde muziek te horen. Tussendoor is af en toe een waarschuwingstoon te horen, deze toon klinkt als de waarschuwingstoon van msn als er een nieuw bericht ontvangen wordt.

e.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:03:42.49

[slachtoffer] ligt op haar rug. Zij draagt een grijs T-shirt. Haar onderlichaam is bloot. Haar benen zijn gespreid. In haar linkerhand houdt zij een gsm vast. De gsm houdt zij vast ter hoogte van haar vagina. [verdachte] komt niet in beeld. De stem van [verdachte] is wel te horen. [verdachte] zegt: "kom maar". [slachtoffer] lacht. [verdachte] vraagt: "hoe diep zit hij er in" en "zit het eikeltje er in". [slachtoffer] geeft kreunend antwoord en zegt: "ja". Ondertussen spreidt zij haar schaamlippen. [verdachte] zegt: "ik spuit nu op je buikje". [slachtoffer] geeft kreunend antwoord en zegt: "ja". Vervolgens beweegt [slachtoffer] met haar vingers over/in haar vagina. [verdachte] zegt: "sneller".

f.

[bestandsnaam].jpg

Serie van 3 afbeeldingen van [slachtoffer] die naakt in bad zit, haar borsten zijn zichtbaar.

g.

[bestandsnaam]..bmp

Serie van 9 afbeeldingen van [slachtoffer] die naakt met gespreide benen ligt, terwijl ze haar schaamlippen uit elkaar trekt.

h.

[Bestandsnaam].bmp

Afbeelding van [slachtoffer] die de penis van [verdachte] vast houdt.

i.

[Bestandsnaam].bmp

Afbeelding van [slachtoffer] die naakt met gespreide benen poseert.

j.

[Bestandsnaam].bmp

Afbeelding van [slachtoffer] die naakt met gespreide benen poseert.

k.

[Bestandsnaam].bmp

Afbeelding van [slachtoffer] die naakt met gespreide benen poseert.

l.

{Bestandsnaam].jpg

Afbeelding van [slachtoffer] met een penis in haar mond,

(telkens) heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof acht niet wettig bewezen dat verdachte wist, ook niet in voorwaardelijke zin, dat [slachtoffer] aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat zij niet of onvolkomen in staat was haar wil omtrent de seksuele handelingen die zij en verdachte bij elkaar verrichtten te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden. Het hof overweegt dat het de aanwijzingen die zouden kunnen duiden op een dergelijke wetenschap bij verdachte niet overtuigend acht, waarbij het hof in aanmerking neemt, dat sprake is van verstandelijke beperkingen bij verdachte. Zo functioneert hij verbaal op zwakbegaafd niveau en is zijn vermogen om zich goed te kunnen inleven in anderen gering. Dit brengt het hof tot de conclusie dat er gerede twijfel is of het voor verdachte in de ten laste gelegde periode evident was, dat [slachtoffer] leed aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens dat zij niet of onvolkomen in staat was haar wil te bepalen of kenbaar te maken ten aanzien van seksuele handelingen dan wel daartegen weerstand te bieden.

Om die reden zal het hof verdachte vrijspreken van het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

De beslissing dat het bewezenverklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierna bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd. Elk bewijsmiddel wordt – ook in zijn onderdelen – slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

Ten aanzien van het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair ten laste gelegde:

Tijdens het studioverhoor van 9 juni 2009 heeft [slachtoffer] verklaard dat zij en verdachte elkaar rond maart 2008 via MSN hebben leren kennen en dat zij en verdachte vanaf 17 juni 2008 verkering hadden. [slachtoffer] heeft verklaard dat verdachte haar meermalen heeft gevraagd zich voor de webcam uit te kleden om haar borsten en vagina te laten zien. Voorts heeft zij verklaard dat zij meermalen seksueel contact heeft gehad met verdachte, waarbij zij hem heeft gepijpt, hij aan haar vagina heeft gelikt en hij diverse malen met zijn penis haar vagina is binnengedrongen. Het seksuele contact vond plaats in de woning van de ouders van [slachtoffer] te Venlo en in de woning van verdachte te Velden.

Blijkens de geboorteakte is [slachtoffer] geboren op [datum] 1993.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep heeft verdachte verklaard dat hij tijdens de relatie met [slachtoffer] geslachtsgemeenschap heeft gehad. Ook heeft verdachte verklaard dat hij in die periode meermalen de borsten en vagina van [slachtoffer] heeft betast en gestreeld en zijn penis door [slachtoffer] heeft laten vastpakken en zich door [slachtoffer] heeft laten pijpen. Voorts heeft verdachte verklaard dat [slachtoffer] zich meermalen voor de webcam heeft uitgekleed.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 ten laste gelegde heeft begaan op grond van de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep , de geboorteakte van [slachtoffer] , het proces-verbaal van bevindingen van 24 december 2009 en de processen-verbaal van bevindingen met de titels “Proces-verbaal computer 27-WK-01” , “Proces-verbaal computer 3-WK-1” , “Proces-verbaal cd-rom/dvd 3-WK-2” en “Proces-verbaal cd-rom/dvd 3-WK-8” .

Bijzondere overweging omtrent het bewijs

Ten aanzien van het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair ten laste gelegde is het hof van oordeel dat uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting voldoende is gebleken dat verdachte en [slachtoffer] niet gehuwd waren. Het hof leidt dit onder meer af uit de verklaring van verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep , waarin hij slechts spreekt over “een relatie met [slachtoffer]”, de verklaring van [slachtoffer] waarin zij spreekt over ‘verkering’ sinds 17 juni 2008 , de verklaring van getuige [getuige1], toenmalig leerkracht van [slachtoffer], die verklaart dat [slachtoffer] op 16 juni 2009 kwam vertellen dat het op 17 juni 2009 een jaar ‘aan’ was met [verdachte] en de omstandigheid dat verdachte op de website [website] een profiel heeft aangemaakt waarin hij onder meer heeft geschreven: “Mijn naam is [verdachte] en in relatie met mijn liefje [slachtoffer] sinds 17-06-2008 maar vrienden(innen) zijn welkom al zijn we NNTB en niemand die dat kan breken” en “Liefdesstatus: In een relatie”. Er ontbreekt in het dossier ook iedere aanwijzing voor een huwelijk tussen verdachte en [slachtoffer].

Mitsdien acht het hof in de tenlasteleggingen onder 1 subsidiair en 2 subsidiair het bestanddeel “buiten echt” bewezen.

Bewezenverklaring

Op grond van de hiervoor vermelde bewijsmiddelen (genoemd in de voetnoten), in onderling verband en samenhang beschouwd, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

hij meermalen in de periode van 17 juni 2008 tot en met 4 maart 2009 te Velden en in de gemeente Venlo met [slachtoffer] (geboren op [datum] 1993), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer];

2.

hij meermalen in de periode van 17 juni 2008 tot en met 4 maart 2009 te Velden en in de gemeente Venlo met [slachtoffer], geboren op [datum] 1993, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, hierin bestaande dat hij, verdachte, ontuchtig de borsten en vagina van die [slachtoffer] heeft betast en gestreeld en dat hij, verdachte, ontuchtig zijn geslachtsdeel door die [slachtoffer] heeft laten vastpakken en die [slachtoffer] ontuchtig voor de webcam zich heeft laten uitkleden;

3.

hij in de periode van 1 maart 2008 tot en met 1 oktober 2009 te Velden, gemeente Arcen en Velden en/of in de gemeente Venlo, een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon, te weten [slachtoffer] (geboren op [datum] 1993) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, te weten cd-rom's/dvd's en een harde schijf van een computer en een laptop en een USB stick, met 718 foto's en 58 films, waarvan de hieronder genoemde films en foto's zijn uitgewerkt:

a.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:00:17.28 minuten

[slachtoffer] zit kennelijk voor een webcam. Haar bovenlichaam is zichtbaar. Zij draagt een beige hemdje. Zij trekt het hemdje omlaag, waardoor haar blote borsten zichtbaar worden. Ze knijpt in haar linkerborst. Geen geluid.

b.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:19:58.56

Opname van [verdachte] en [slachtoffer] in het bed in de slaapkamer van de woning van [verdachte]. Er wordt een opname gemaakt met een camera die op het bed gericht staat. [verdachte] ligt op zijn rug op bed. [slachtoffer] ligt op haar linkerzijkant naast [verdachte]. [slachtoffer] pakt de penis van [verdachte] met haar rechterhand vast en duwt de penis in haar mond. [slachtoffer] gaat met haar mond op en neer over de penis van [verdachte]. Daarna gaat [slachtoffer] met haar rechterhand over de penis van [verdachte] heen en weer. De penis van [verdachte] is in stijve toestand. [slachtoffer] spreidt haar benen. [verdachte] gaat met zijn rechterhand naar de vagina van [slachtoffer]. Hij friemelt met zijn vingers aan haar vagina. [verdachte] zegt iets onverstaanbaars tegen [slachtoffer], waardoor [slachtoffer] de penis van [verdachte] weer in haar mond neemt. [verdachte] zegt iets tegen [slachtoffer]. [slachtoffer] gaat op haar rug liggen, met haar benen wijd gespreid. [verdachte] ligt boven op [slachtoffer], met zijn benen tussen haar benen. Hij duwt zijn penis in haar vagina, waarna hij op en neergaande bewegingen maakt. [slachtoffer] maakt kreunende geluiden. Dan haalt [verdachte] zijn penis uit de vagina van [slachtoffer]. [slachtoffer] gaat op haar handen en knieën voor [verdachte] zitten. [verdachte] gaat achter [slachtoffer] zitten op zijn knieën en duwt zijn penis naar binnen. Het is niet duidelijk of [verdachte] zijn penis in de anus of vagina van [slachtoffer] duwt. [verdachte] maakt wederom op- en neergaande bewegingen. Daarna draait [verdachte] [slachtoffer] op haar rug. [slachtoffer] ligt met haar benen wijd gespreid. [verdachte] ligt tussen haar benen in. Hij duwt zijn penis in de vagina van [slachtoffer] en maakt op- en neergaande bewegingen. Dan gaat [verdachte] van [slachtoffer] af. Hij gaat links naast [slachtoffer] liggen en streelt met zijn linkerhand over haar vagina. Op dat moment wordt zichtbaar dat [slachtoffer] haar knuffel in haar linkerhand vast houdt. [verdachte] gaat op zijn rug liggen. [slachtoffer] gaat met haar benen wijd gespreid over [verdachte] heen zitten. [slachtoffer] zit met haar vagina ter hoogte van de penis van [verdachte]. [slachtoffer] maakt dan op- en neergaande bewegingen. [verdachte] spreidt met zijn handen de billen van [slachtoffer]. Hij trekt [slachtoffer] aan haar billen naar zich toe. Hij wrijft met zijn handen over de rug van [slachtoffer]. Daarna duwt hij zijn linkermiddelvinger in de anus van [slachtoffer] en beweegt deze vinger in haar anus. Tijdens de seksuele handelingen wordt soms gepraat, het is echter onverstaanbaar.

c.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:03:56.88

Opname van [verdachte] en [slachtoffer] in het bed in de slaapkamer van de woning van [verdachte]. Er wordt een opname gemaakt met een camera die op het bed gericht staat. [slachtoffer] en [verdachte] liggen met hun hoofd vlak voor de camera. Beiden kijken in de richting van de camera. [verdachte] ligt op zijn rug. [slachtoffer] ligt boven op [verdachte], met de gezichten naar elkaar toe. [slachtoffer] maakt op- en neergaande bewegingen, kennelijk alsof ze gemeenschap hebben. Beiden maken kreunende geluiden. [verdachte] zegt: "liefje van me". [slachtoffer] zegt: "schatje van me". Op een gegeven moment kreunt [verdachte] harder en zegt: "lekker". [verdachte] en [slachtoffer] kussen elkaar op de mond. [verdachte] streelt de rug van [slachtoffer].

d.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:12:55.82

[slachtoffer] ligt op haar rug op het bed in de slaapkamer van [verdachte]. Zij poseert naakt met haar benen gespreid. De camera is gericht op haar vagina. [verdachte] verschijnt in beeld. Hij verschuift [slachtoffer] een klein stukje, zodat haar vagina nog beter in beeld komt. [verdachte] gaat rechts naast [slachtoffer] zitten op handen en knieën, waarna hij haar vagina begint te likken. Vervolgens gaat [verdachte] over [slachtoffer] heen zitten, waarbij zijn knieën aan weerszijden van haar lichaam zijn. [verdachte] en [slachtoffer] liggen in het zogenaamde "standje 69". Het hoofd van [verdachte] is ter hoogte van de vagina van [slachtoffer], de penis van [verdachte] is ter hoogte van het hoofd van [slachtoffer]. [verdachte] likt aan de vagina van [slachtoffer]. Het is niet zichtbaar wat [slachtoffer] aan het doen is. Dan pakt [verdachte] de camera en trekt deze naar zich toe. Hierdoor komt de vagina van [slachtoffer] nog duidelijker in beeld. [verdachte] likt weer aan de vagina. [verdachte] spreidt de schaamlippen van [slachtoffer]. Hierdoor komt de geopende vagina van [slachtoffer] nadrukkelijk in beeld. Vervolgens gaat [verdachte] met zijn gezicht tussen de schaamlippen van [slachtoffer]. [slachtoffer] kreunt. Dan gaat [verdachte] van [slachtoffer] af. [slachtoffer] gaat op handen en knieën gebukt voor de camera zitten. Hierdoor is de achterkant van haar bovenbenen/vagina nadrukkelijk in beeld. [verdachte] duwt zijn penis in de vagina van [slachtoffer]. Hij beweegt op en neer. Na enige tijd gaat [verdachte] van [slachtoffer] af. Hij zegt: "draai eens om". [slachtoffer] draait zich om en gaat op haar rug liggen met haar benen gespreid. [verdachte] knielt voor de geopende benen van [slachtoffer]. Hij duwt zijn penis in haar vagina. Hij beweegt op en neer. Beiden kreunen. Dan gaat [verdachte] weer van [slachtoffer] af. Ondertussen zegt hij: "lekker hard maken hé schatje". Vervolgens trekt hij [slachtoffer] wat dichter naar zich toe en duwt zijn penis weer in haar vagina. Even later gaat [verdachte] van [slachtoffer] af. Dan is te zien dat [slachtoffer] haar knuffel in haar linkerhand vast heeft. Op de achtergrond is harde muziek te horen. Tussendoor is af en toe een waarschuwingstoon te horen, deze toon klinkt als de waarschuwingstoon van msn als er een nieuw bericht ontvangen wordt.

e.

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

[bestandsnaam].wmv

Lengte 00:03:42.49

[slachtoffer] ligt op haar rug. Zij draagt een grijs T-shirt. Haar onderlichaam is bloot. Haar benen zijn gespreid. In haar linkerhand houdt zij een gsm vast. De gsm houdt zij vast ter hoogte van haar vagina. [verdachte] komt niet in beeld. De stem van [verdachte] is wel te horen. [verdachte] zegt: "kom maar". [slachtoffer] lacht. [verdachte] vraagt: "hoe diep zit hij er in" en "zit het eikeltje er in". [slachtoffer] geeft kreunend antwoord en zegt: "ja". Ondertussen spreidt zij haar schaamlippen. [verdachte] zegt: "ik spuit nu op je buikje". [slachtoffer] geeft kreunend antwoord en zegt: "ja". Vervolgens beweegt [slachtoffer] met haar vingers over/in haar vagina. [verdachte] zegt: "sneller".

f.

[Bestandsnaam].jpg

Serie van 3 afbeeldingen van [slachtoffer] die naakt in bad zit, haar borsten zijn zichtbaar.

g.

[Bestandsnaam].bmp

Serie van 9 afbeeldingen van [slachtoffer] die naakt met gespreide benen ligt, terwijl ze haar schaamlippen uit elkaar trekt.

h.

[Bestandsnaam].bmp

Afbeelding van [slachtoffer] die de penis van [verdachte] vast houdt.

i.

[Bestandsnaam].bmp

Afbeelding van [slachtoffer] die naakt met gespreide benen poseert.

j.

[Bestandsnaam].bmp

Afbeelding van [slachtoffer] die naakt met gespreide benen poseert.

k.

[Bestandsnaam].bmp

Afbeelding van [slachtoffer] die naakt met gespreide benen poseert.

l.

[Bestandsnaam].jpg

Afbeelding van [slachtoffer] met een penis in haar mond,

heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde levert op:

Met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

Het onder 2 subsidiair bewezenverklaarde levert op:

Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezenverklaarde levert op:

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf c.q. maatregel

De eerste rechter heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren met aftrek van voorarrest, met last dat de verdachte ter beschikking zal worden gesteld met dwangverpleging, met toewijzing van de vordering van de benadeelde partij en met beslissing omtrent het beslag.

De advocaat-generaal heeft zich achter de door de eerste rechter opgelegde straffen c.q. maatregelen geschaard, met uitzondering van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf: deze zou drie jaren met aftrek van voorarrest moeten bedragen.

De verdediging heeft zich achter de door de eerste rechter opgelegde straffen c.q. maatregelen geschaard, met uitzondering van de TBS met dwangverpleging: dit zou moeten worden gewijzigd in primair een deels voorwaardelijke vrijheidsstraf met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, subsidiair TBS met voorwaarden.

Het hof overweegt als volgt:

Bij de bepaling van de op te leggen straf en maatregel is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

- Ten aanzien van de op te leggen gevangenisstraf:

Naar het oordeel van het hof kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de duur van twee jaren met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Overigens brengt deze strafoplegging met zich mee dat verdachte, na aftrek van het voorarrest, zijn onvoorwaardelijke gevangenisstraf reeds heeft uitgezeten.

Het hof heeft bovendien rekening gehouden met de omstandigheid dat, zoals uit het navolgende blijkt, het bewezenverklaarde in verminderde mate aan verdachte is toe te rekenen, alsmede met de omstandigheid dat aan verdachte de maatregel van ter beschikking stelling met dwangverpleging zal worden opgelegd, zoals hierna vermeld.

- Ten aanzien van de op te leggen maatregel:

Het hof zal, naast een gevangenisstraf, de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging opleggen.

Het hof overweegt dienaangaande het volgende.

Het hof heeft kennis genomen van de inhoud van de navolgende over verdachte uitgebrachte rapportages:

a. Het pro justitia rapport van GZ-psycholoog drs. [psycholoog L] van 23 mei 2011 dat onder meer als overweging en conclusie het navolgende inhoudt:

[psycholoog L] overweegt dat verdachte een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens in de zin van een persoonlijkheidsstoornis NAO heeft met antisociale, narcistische, schizoïde en borderline kenmerken met een zeer zwakbegaafd verbaal begrip. Voorts concludeert [psycholoog L] dat de gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens ten tijde van het ten laste gelegde aanwezig was en de gedragskeuze van verdachte ten tijde van het plegen van de feiten heeft beïnvloed. [psycholoog L] adviseert verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

b. Het pro justitia rapport van psychiater drs. [psychiater W] van 28 mei 2011 dat onder meer als overweging en conclusie het navolgende inhoudt:

[psychiater W] overweegt dat verdachte lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis niet anderszins omschreven met schizoïde, antisociale, borderline en narcistische kenmerken. Voorts concludeert [psychiater W] dat deze ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens ten tijde van het ten laste gelegde aanwezig was en de gedragskeuze van verdachte ten tijde van het plegen van de feiten hebben beïnvloed. [psychiater W] adviseert verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

Uit voornoemde rapporten komt voorts naar voren dat gevaar voor herhaling van soortgelijke feiten als bewezenverklaard aanwezig is.

a. Ten aanzien van de kans op herhaling overweegt psycholoog [psycholoog L] in het rapport van 23 mei 2011:“Met behulp van de SVR-20 wordt het recidivegevaar ingeschat als hoog, op een schaal van laag-gemiddeld-hoog.” (pag. 27) en “De beperkingen in het sociale functioneren, het gebrek aan empathie, de egocentriciteit, het instabiele zelfbeeld, kunnen van belang zijn voor de recidivekans.” en “Er is weinig sprake van sociale inbedding. Betrokkene heeft geen gestructureerde daginvulling. Hij voelt zich tekort gedaan omdat hij zijn kinderen zeer lang niet heeft gezien. Hij externaliseert zijn problematiek, waardoor hij zich tekort gedaan voelt door anderen c.q. de maatschappij en er een gevoel kan ontstaan ‘gerechtigd te zijn’ te nemen wat hij nodig heeft.” en “Deze factoren en condities beïnvloeden elkaar negatief.”(pag. 29).

b. Ten aanzien van de kans op herhaling overweegt psychiater [psychiater W] in het rapport van 28 mei 2011: “Betrokkene kan moeilijk zelfstandig en onafhankelijk zijn leven richting geven. Hij leeft sociaal geïsoleerd en hij heeft geen werk. Hij is ook niet in staat om op basis van gezonde wederkerigheid een persoonlijke en intieme relatie aan te gaan en te behouden. Dit brengt het gevaar met zich mee dat betrokkene zich in de situatie dat hij alleen komt te staan door de bevrediging van zijn affectieve behoeften, richt op zwakkeren teneinde deze behoeften te bevredigen.” en “Betrokkene is in staat om potentiële slachtoffers of kwetsbare personen te detecteren en te selecteren en het contact met hen te regisseren en te sturen in de door hem gewenste richting ter bevrediging van zijn affectieve en seksuele behoeften hetgeen langere tijd kan voortduren omdat hem niet goed grenzen gesteld kunnen worden door zijn potentiële slachtoffers.” en “Betrokkene is een man die lijdt aan een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, die niet in staat is tot het aangaan en behouden van relaties, gebaseerd op een gezonde wederkerigheid. Hij tracht zijn zelfgevoel en zelfrespect te ontlenen aan contacten met hulpbehoevende mensen. De relaties zijn transactioneel van aard. Betrokkene werkt en klust en tracht (het hof leest: zich) hiermee te verzekeren van affectie en verzorging. Wanneer dit laatste wegvalt, dreigt eerder beschreven delictscenario zich te voltrekken.”

Beide deskundigen komen tot de conclusie dat TBS met dwangverpleging geïndiceerd is:

a. Psycholoog [psycholoog L] overweegt in het rapport van 23 mei 2011:“De problematiek is fors en relatief structureel. Er zal langdurig een gestage behandeldruk nodig zijn om verandering te kunnen bewerkstelligen. Ambulante behandeling is ontoereikend. Betrokkene heeft in het verleden ambulante behandeling gehad, hij heeft er onvoldoende geleerd. Vanuit gedragsdeskundige optiek is een TBS met dwangverpleging het enige kader waarin de problematiek langdurig intensief bewerkt kan worden.”

b. Psychiater [psychiater W] overweegt in het rapport van 28 mei 2011: “Gezien de opstelling van betrokkene, de ernst van zijn pathologie en het hoge recidivegevaar is een behandeling in een TBS-kliniek met mogelijkheden tot een beveiliging en een hoge behandeldruk de enige mogelijkheid voor betrokkene om voldoende controle te krijgen over zijn delictgedrag.”

Door de verdediging is betoogd dat de pro justitia-rapporten van drs. [psycholoog L], GZ-psycholoog, d.d. 23 mei 2011 en drs. [psychiater W], psychiater, d.d. 28 mei 2011, niet ter beoordeling door het hof mogen worden gebruikt, aangezien:

- dr [psycholoog L] en drs. [psychiater W] met elkaar overleg hebben gevoerd omtrent verdachte voordat zij hun respectievelijke rapporten afrondden;

- zij kennis hebben genomen van de rapporten van psycholoog drs. [psycholoog H] d.d. 30 september 2009 en van psychiater [psychiater G] d.d. 11 september 2009 betreffende verdachte voordat zij hun respectievelijke rapporten afrondden.

De raadsman geeft het hof in overweging nieuwe deskundigen te benoemen om rapport uit te brengen omtrent verdachte, waarbij door het hof aan die deskundigen aanwijzingen dienen te worden gegeven ter voorkoming van voortijdig onderling overleg of kennisnemen van oude rapporten.

Naar het oordeel van het hof verzet geen rechtsregel zich ertegen dat deskundigen in het kader van een onderzoek als het onderhavige overleg hebben met elkaar en kennis nemen van oude rapporten betreffende de verdachte. Voorts heeft het hof geen aanleiding te veronderstellen dat de beide genoemde, beëdigde, deskundigen – wier deskundigheid niet door de verdediging ter discussie is gesteld – daardoor niet in staat zouden zijn geweest zelfstandig tot een professioneel deskundig oordeel te komen.

Gelet op het vorenstaande ziet het hof geen aanleiding nieuwe deskundigen te benoemen.

Het hof verenigt zich met bovengenoemde bevindingen en conclusies van de deskundigen en legt deze ten grondslag aan zijn beslissing. De door verdachte begane feiten zijn misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld. Naar het oordeel van het hof eist de veiligheid van anderen dan de verdachte en de algemene veiligheid van personen dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en tevens dat verdachte van overheidswege wordt verpleegd.

Het hof heeft bij zijn oordeel dat de maatregel van terbeschikkingstelling dient te worden opgelegd tevens in aanmerking genomen de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de omstandigheid dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van soortgelijke feiten. Het hof overweegt nog, dat de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten misdrijven zijn die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een persoon.

Ten aanzien van het verzoek van de verdediging dat de zaak, in het geval dat het hof TBS met voorwaarden overweegt, dient te worden aangehouden voor nader onderzoek, overweegt het hof dat dit verzoek dient te worden afgewezen omdat aan verdachte geen TBS met voorwaarden wordt opgelegd.

Beslag

De hierna te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, met behulp waarvan het onder 3 ten laste gelegde en bewezen verklaarde is begaan c.q. welke voorwerpen bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane misdrijf zijn aangetroffen en kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke misdrijven, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

De hierna te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen kunnen aan de verdachte respectievelijk aan [ouders] worden teruggegeven.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Namens de benadeelde partij [slachtoffer] is in eerste aanleg een vordering ingesteld, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van EUR 1.750,-- met wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij [slachtoffer] als gevolg van verdachtes bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag van EUR 1.750,-- aan immateriële schade. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is.

Het hof merkt daarbij op dat genoemd bedrag aan immateriële schade zal worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der aangifte, 29 mei 2009.

Het hof ziet aanleiding te dezer zake de maatregel van artikel 36f Wetboek van Strafrecht op te leggen als na te melden. Daarbij bepaalt het hof, anders dan de rechtbank, de vervangende hechtenis op 27 dagen.

Verdachte is naar burgerlijk recht aansprakelijk voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 24c, 36 f, 37a, 37b, 38d, 57, 63, 240b, 245 en 247 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 2009052863 3 1.00 STK USB-Stick Kl.: blauw

- 2009052863 4 1.00 STK Computer

APPLE

roze hartje op bovenzijde+adapter reg.nr. 27-WK-01

- 2009052863 5 1.00 STK Computer Kl.: wit: de harde schijf van deze computer dient aan het verkeer te worden onttrokken, de computer kan worden teruggegeven aan de hierna te noemen rechthebbenden [ouders]

- computer [ouders]/zelfbouw rg.nr. 27-WK-02

- 2009052863 6 1.00 STK Computer

- serienr. 25R177073600463 reg.nr. 3-WK-I

- 2009052863 7 29.00 STK Cd-rom: cd nummer 5 dient te worden onttrokken aan het verkeer, de overige cd's kunnen in een kist worden teruggegeven aan de verdachte

- 2009052863 14 19.00 STK Cd-rom

- 2009052863 19 1.00 STK Harddisk

SEAGATE St320413a

uit de computer Compaq.

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 2009052863 7 29.00 STK Cd-rom: retour, met uitzondering van cd nummer 5; deze dient te worden onttrokken aan het verkeer. De overige cd-roms in een kist retour.

- 2009052863 8 5.00 STK Diskette

reg.nr. 3-WK-2

- 2009052863 9 1.00 STK Kunstwerk

Tekst: i love you [slachtoffer] [verdachte] 17-06-08

- 2009052863 10 1.00 STK Papier

schriftje en losse papieren

- 2009052863 1I 12.00 STK Diskette

reg.nr. 3-WK-05

- 2009052863 12 9.00 STK Cd-rom

reg.nr. 3-WK-6

- 2009052863 13 1.00 STK Fototoestel KI.: rose

SAMSUNG S860

met tasje / 2 batterijen en usb kabel

- 2009052863 15 17.00 STK Videoband

- 2009052863 16 20.00 STK Videoband

2 type banden / 8 en 12 stuks

- 2009052863 17 1.00 STK Mobiele telefoon

SAMSUNG s341i

- 2009052863 18 1.00 STK Papier

diverse papieren

- 2009052863 20 1.00 STK Papier

notulen / papier.

Gelast de teruggave aan [ouders] van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 2009052863 5 1.00 STK Computer KI.: wit

computer [ouders] / zelfbouw rg.nr. 27-WK-02 retour aan [ouders] zónder harde schijf. De harde schijf wordt onttrokken aan het verkeer.

- 2009052863 21 1.00 STK Fototoestel

SONY cybershot

reg.nr. 27-WK-03

- 2009052863 22 1.00 STK Harddisk

reg.nr. 27-WK-04 uit de woning van [ouders]

- 2009052863 23 1.00 STK Autotelefoon

LG ELECTRONICS ke79 .

Wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [slachtoffer] toe tot het bedrag van EUR 1.750,-- (duizend zevenhonderdvijftig euro) aan immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 29 mei 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer], een bedrag te betalen van EUR 1.750,-- (duizend zevenhonderdvijftig euro) aan immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 27 (zevenentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 29 mei 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr. N.J.L.M. Tuijn, voorzitter,

mr. A. de Lange en mr. F. van Es, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. R.J. Gras, griffier,

en op 6 oktober 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature