E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2011:BR0179
LJN BR0179, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10/00453

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is eigenaar van een tenniscomplex, bestaande uit zes tennisbanen, oefenkooi,clubhuis, kleedruimte en berging. Drie van de banen voldoen aan de normen van de KNLTB. Partijen verschillen van mening over de waarde die aan het complex moet worden toegekend; ze zijn van mening dat er moet worden uitgegaan van de (gecorrigeerde) vervangingswaarde en het Hof sluit zich daarbij aan. Beide partijen leggen een taxatierapport over en het Hof constateert dat voor wat betreft het clubgebouw geen van beiden de door hen verdedigde waarde aannemelijk maakt, zodat het Hof deze in goede justitie vaststelt. Met betrekking tot de tennisbanen stelt belanghebbende dat er sprake is van functionele veroudering. Drie van de zes banen mogen uitsluitend met dispensatie van de KNLTB als wedstrijdbaan worden gebruikt en er is sprake van een afnemend ledenbestand. Beide argumenten leiden naar het oordeel van het Hof niet tot een lagere waarde en het incidenteel hoger beroep van belanghebbende wordt op dit punt dan ook ongegrond verklaard.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie