E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ5558
LJN BQ5558, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10/00361

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft aangifte gedaan van de op grond van artikel 34 Wet financiering sociale verzekeringen verschuldigde premies en bezwaar gemaakt tegen deze eigen aangifte en afdracht. De eerste in geschil zijnde vraag betreft de ontvankelijkheid: de rechtbank heeft belanghebbende gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaard. Dit deel van de rechtbankuitspraak vernietigt het Hof: beroep staat op grond van artikel 26 AWR slechts open tegen voor bezwaar vatbare beschikkingen en een discussie over de vernietiging van algemeen verbindende voorschriften hoort niet thuis bij de belastingrechter. De rechtbank had zich voor zover het dit deel van het beroep betreft onbevoegd moeten verklaren. De afschaffing van de premiedifferentiatie en de vervanging door een uniforme premie acht het Hof niet in strijd met de algemene beginselen van het verzekeringsrecht. Deze keuze is voorbehouden aan de wetgever en het staat de rechter niet vrij de wet te toetsen. Ook de overige grieven, zoals strijd met artikel 14 EVRM of artikel 26 IVBPR verwerpt het Hof. Hoger beroep gegrond voor zover gericht tegen niet-ontvankelijkheid, voor het overige is het hoger beroep van belanghebbende ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie