E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ0450
LJN BQ0450, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-00602

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is een in België gevestigde huisvuilverbrandingsinstallatie; het restproduct, zgn bodemassen wordt geëxporteerd naar Nederland en aldaar verwerkt in asfalt. De vraag is of belanghebbende recht heeft op teruggaaf van de voor de leveringen van bodemassen haar in rekening gebrachte omzetbelasting. Meer in het bijzonder is de vraag of het verbranden en verwerken van huishoudelijk afval een overheidstaak is. Belanghebbende stelt dat hij ondernemer is. Partijen zijn het met elkaar eens dat de inzameling van huishoudelijk afval geschiedt vanuit een publiek belang. Het Hof verwijst naar het door partijen overgelegd rapport van SenterNovem "De afvalmarkt 2006: overheidsondernemingen en huishoudelijk restafval" en leidt uit dit rapport af dat er sprake is van concurrentie op de afvalmarkt. Het oordeel van het Hof is tenslotte dat belanghebbende als ondernemer handelt en recht heeft op teruggave van de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting. Hoger beroep gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie