E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ0445
LJN BQ0445, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-00240

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende was werkzaam bij een bedrijf dat zich, naar uit een FIOD-ECD onderzoek bleek, bezighield met de opslag en het transport van onveraccijnsde sigaretten. De betreffende sigaretten waren verstopt in ladingen metalen balken, rollen polypropyleen en peren. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag tabaksaccijns opgelegd. Belanghebbende stelt dat niet alle personen die strafrechtelijk zijn veroordeeld ook een naheffingsaanslag hebben ontvangen. Dit beroep op het gelijkheidsbeginsel baat belanghebbende niet, nu het niet specifiek genoeg aangeeft om welke groep personen met welke partijen onveraccijnsde sigaretten het gaat. Ook het verweer van belanghebbende dat niet allen in de keten zijn aangeslagen verwerpt het Hof met een verwijzing naar Hoge Raad 9 juli 2004, nr. 38.723 ( BNB 2004/352).

Het verweer van belanghebbende dat hij geen voordeel heeft genoten en het verweer dat hij zijn baan kwijtraakt verwerpt het Hof eveneens, omdat deze verweren niet relevant zijn bij de beoordeling van de fiscale feiten. Hoger beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie