E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2010:BP9743
LJN BP9743, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09/00530

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende dreef in het onderhavige jaar een melkveehouderij. Bij de ruilverkaveling verwierf belanghebbende een perceel van ruim 23 ha, met daarop een bouwperceel waar een dienstwoning mocht worden gebouwd. Belanghebbende rekende de bouwkavel van de te bouwen woning onmiddellijk na de bedrijfsverplaatsing tot zijn privé-vermogen en kende in zijn aangifte daar een waarde aan toe van fl. 5.625; bij bestemming bouwgrond bedroeg de waarde fl. 90.000,- . Na verwijzing door de Hoge Raad, 25 september 2009, nr. 08/00302, LJN BJ8549, moest het Hof de vraag beantwoorden of de landbouwvrijstelling van toepassing was op de stijging van fl. 5.625,- naar fl. 90.000,-. De waardestijging vindt naar het oordeel van het Hof haar oorzaak in het verlenen van een bouwvergunning voor het betreffende perceel. Door het bouwen van een woning is de kavel vervolgens onttrokken aan het gebruik voor de landbouw. Met verwijzing naar Hoge Raad 7 mei , nrs 39.751 en 38.650, BNB 2004/337 en 2004/335, oordeelt het Hof dat de stijging van de waarde van fl. 84.375,- niet onder de landbouwvrijstelling valt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie