E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2007:BB2715
LJN BB2715, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 03/01088

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft gesteld dat de kennisgeving van het voornemen tot het opleggen van de boete niet voldoet aan het bepaalde in artikel 6, lid 3, sub a EVRM, nu belanghebbende niet gedetailleerd is ge ïnformeerd over de gronden waarop de boete berust.

De inspecteur heeft ter zake aangevoerd dat belanghebbende bij brief d.d. 15 juli 2002 gemotiveerd ervan in kennis is gesteld dat de aanslag met een boete zou worden verhoogd. In die brief wordt o.a. overwogen dat belanghebbende in zijn hoedanigheid van directeur bestuurder/aandeelhouder van A (kosten)facturen valselijk heeft laten opmaken, dat hij deze valselijk opgemaakte (kosten)facturen heeft laten opnemen in de administratie van A, dat er verder door zijn toedoen in de administratie van A (kosten)facturen zakelijk zijn geboekt welke betrekking hebben op privé-uitgaven van belanghebbende, dat ter zake, in verband met de vermogensverschuiving van de vennootschap naar belanghebbende, sprake is van (verkapt) dividend dat niet is aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 1998 en dat daarom sprake is van opzet. Vorenomschreven overwegingen zijn ook opgenomen onder 4.1 van het voor belanghebbende bestemde exemplaar van het rapport van het boekenonderzoek, welk rapport is gedagtekend 12 juli 2002. Dat exemplaar is, naar de inspecteur onweersproken heeft gesteld, belanghebbende twee weken vóór voormelde brief d.d. 15 juli 2002 toegezonden.

De aanslag, de boetebeschikking en de kennisgeving zijn gedagtekend 15 juli 2002. In die kennisgeving zijn in duidelijke bewoordingen de gronden opgenomen waarop de boete berust. Die gronden zijn ook opgenomen in het belanghebbende eerder toegezonden exemplaar van het rapport van het boekenonderzoek. De stelling van belanghebbende mist feitelijke grondslag. Het hof verwerpt die stelling.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie