E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA0869
LJN BA0869, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C0500796

Inhoudsindicatie:

Het hof stelt voorop dat met de benoeming van bewindvoerder tot bewindvoerder c.q. executeur-testamentair en aanvaarding daarvan door de betrokkene, niet een overeenkomst tot verrichten van werkzaamheden (door bewindvoerder) met geïntimeerden tot stand komt. Ook het feit dat bewindvoerder per 1 mei 1998 een partnerrelatie is aangegaan met appellante sub 1 en zijn werkzaamheden als bewindvoerder in dat kader heeft voortgezet, brengt niet mee dat de werkzaamheden van bewindvoerder na 1 mei 1998 door hem zijn verricht ter uitvoering van een overeenkomst tussen appellante sub 1 en geïntimeerden. Datzelfde geldt voorzover bewindvoerder werkzaamheden heeft verricht als executeur-testamentair nadat [naam] was overleden. Het feit dat er in het kader of naar aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden door bewindvoerder als executeur-testamentair in 2001 besprekingen hebben plaatsgevonden met notaris in aanwezigheid van de heer [registeraccoutant], registeraccountant bij appellante sub 1, (zie bijlage 14 en 16 bij prod. 7 cva in conventie) kan evenmin tot de conclusie leiden dat er een zodanige overeenkomst tussen appellante sub 1 en geïntimeerden is tot stand gekomen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie