E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2006:AY7886
LJN AY7886, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-007556-05

Inhoudsindicatie:

Uitleg begrip "afvalstoffen" in de zin van richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen.

Het hof is van oordeel dat eierschalen in casu niet kunnen worden aangemerkt als "bijproduct" en moeten worden aangemerkt als "productieresidu", waarvan de producent zich heeft ontdaan. Het hof stelt tevens vast dat de eierschalen in casu niet voldoen aan de in bijlage I bij de Meststoffenbeschikking 1977 opgenomen definitie van “afvalkalk”.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie