E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2005:AU4947
LJN AU4947, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-008637-05

Inhoudsindicatie:

Bij de straftoemeting heeft het hof in het bijzonder in aanmerking genomen dat de verdachte gedurende een periode van tenminste enkele weken op de hoogte was van het voornemen van haar medeverdachten om [slachtoffer] van het leven te beroven en dat zij zich van dat voornemen niet heeft gedistantieerd en niet heeft ingegrepen om die moord te voorkomen, doch daarentegen haar medeverdachten opzettelijk behulpzaam is geweest bij de voorbereiding van die moord. De verdachte heeft immers een GSM-telefoon en een SIM-kaart met het telefoon-nummer [telefoonnummer] gebruikt voor het onderhouden van het contact tussen [medeverdachte 1], de opdrachtgeefster en uiteindelijk ook medepleegster van de moord op [slachtoffer], en

[medeverdachte 2], degene die de fatale pistoolschoten op [slachtoffer] heeft afgevuurd. Aldus handelend is de verdachte medeplichtig aan de moord op [slachtoffer].

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie