< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verkeersongeval;

letselschade;

whiplash;

causaal verband;

deskundigenonderzoek.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakTyp. MB

Rolnr. C9600485/HE

ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,

Vierde Kamer, van 28 januari 1998 gewezen in de zaak van:

De naamloze vennootschap ZWOLSCHE ALGEMEENE SCHADE­

VERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [vestigings- en kantoorplaats] , appellante,

procureur: mr. W.M.C. van der Eerden,

t e g e n :

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] , geïntimeerde,

procureur: mr. H.A.M.J. Loeffen,

als vervolg op het op 10 september 1997 gewezen tussen­ arrest.

6 Het verdere verloop van het geding Dit blijkt uit de volgende stukken:

- de akte van ZA, met een productie

- de akte van [geïntimeerde] .

De stukken zijn andermaal overgelegd voor arrest.

7 De verdere beoordeling

Het hof verwijst naar en volhardt bij het tussenarrest. ZA heeft de voorlopig door het hof geformuleerde vragen nader uitgewerkt. [geïntimeerde] heeft tegen de door ZA voorgestelde formulering geen bezwaar. Het hof zal deze dan ook - doorgenummerd - overnemen. Vragen 1-9 richten zich tot de medici; vragen 10-14 tot de arbeidsdeskundige.

Beide partijen hebben verschillende deskundigen voorgesteld. [geïntimeerde] heeft weliswaar andere deskundigen voorgesteld dan ZA, doch overigens geen expliciete bezwaren tegen de door ZA voorgestelde deskundigen geuit. ZA heeft telkens koppels van medici, die in hetzelfde ziekenhuis werken voorgesteld. Op zichzelf genomen lijkt dat praktisch, doch noodzakelijk is het niet.

Teneinde aan de voorkeuren van beide partijen zoveel mogelijk tegemoet te komen zal het hof benoemen de deskundigen Kramer, orthopedisch chirurg, Berendes, neuroloog, en Pigge van [Partners] , arbeidsdeskundige. Het hof ziet· onvoldoende redenen om in te gaan op het voorstel van [geïntimeerde] ook een neuropsycholoog te benoemen. Immers, volgens de stellingen van [geïntimeerde] zijn de oorzaken van zijn klachten van louter fysieke aard, ook al zijn de gevolgen waarschijnlijk deels ook van psychische aard. Voorts gaat het hof ervan uit, dat

'

- 2 - Rolnr. C9600485/HE

met name de neuroloog zich, indien een voor zoveel nodig, indien zijn bevindingen daartoe aanleiding geven, contact op zal nemen met specialisten van andere disciplines.

8 De beslissing

Het hof:

gelast een nader onderzoek:

= door deskundigen F.J.K. Kramer, orthopedisch chirurg bij het Willem Alexander ziekenhuis te

[vestigingsplaats] , en J.N, Berendes, neuroloog bij het Catharinaziekenhuis te [vestigingsplaats] , naar de volgende vragen:

1. Welke stoornissen zijn bij [geïntimeerde] waarneembaar?

2. Kunnen deze stoornissen naar hun aard veroorzaakt zijn door een ongeval als het onderhavige?

3. Zijn er aanwijzingen dat deze stoornissen zijn veroorzaakt door het ongeval?

4. Kunnen de stoornissen veroorzaakt zijn door andere buiten dit ongeval gelegen oorzaken en zoja, zijn daar in deze zaak dan aanwijzingen voor?

5. Indien er naar uw opvatting sprake is van een meervoudige oorzaak, kunt u dan onderscheid maken in de mate waarin die oorzaken voor de stoornissen verantwoordelijk moeten worden geacht?

6. Waardoor worden de stoornissen (eventueel) thans nog in stand gehouden?

7. Acht u in medische zin een eindtoestand bereikt, die niet meer voor verbetering vatbaar is?

8. Welke fysieke beperkingen ondervindt [geïntimeerde] als gevolg van deze stoornissen?

9. In welke mate wordt [geïntimeerde] door deze beperkingen gehinderd in de uitoefening van zijn functie als buschauffeur? Wilt u deze (eventuele) beperkingen nader motiveren en tot uitdrukking brengen door invulling van bijgaand beperkingenprofiel, en daarbij tevens aangeven in hoeverre er sprake is van concentratiestoornissen en vergeetachtigheid die van invloed kunnen zijn op zijn werkzaamheden?

10. Welke overige opmerkingen zijn naar uw oordeel relevant voor de door het hof te nemen beslissing;

= door de deskundige J.A.M. Pigge, arbeidsdeskundige, naar de volgende vragen:

11. In welke mate wordt [geïntimeerde] door de in het beperkingenprofiel opgenomen beperkingen gehinderd in de uitoefening van zijn functie als buschauffeur?

12. In welke mate wordt [geïntimeerde] overigens door deze beperkingen gehinderd in de uitoefening van een functie van vergelijkbaar niveau; zijn dergelijke functies redelijkerwijze voor handen?

13. Zijn er voorzieningen te duiden met behulp waarvan de arbeidsongeschiktheid bedoeld in de vragen 11 en

12 kan worden verminderd, respectievelijk waarmee volledige arbeidsgeschiktheid kan worden bereikt?

14. Indien de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de vragen 11 en 12 kan worden verminderd met behulp van voorzieningen, op welk percentage wordt de arbeidsongeschiktheid dan gewaardeerd?

15. Wat zijn de verdere mogelijkheden bij de huidige werkgever om een volledig dienstverband te verkrijgen c.q. door middel van om-, her- of bij­ scholing te realiseren?

16. Welke overige opmerkingen zijn naar uw oordeel relevant voor de door het hof te nemen beslissing;

bepaalt dat elk van partijen een bedrag van f 4.000,-­ zal storten onder de griffier, bij wijze van voorschot ten behoeve van de honoraria van de deskundigen;

bepaalt dat de deskundigen Kramer en Berendes hun rapport binnen 10 weken nadat het depot is gestort, zullen zenden naar de griffier en in afschrift naar deskundige Pigge;

bepaalt dat deskundige Pigge vervolgens binnen 8 weken zijn rapport zal inzenden;

bepaalt, dat de deskundigen zullen handelen overeenkomstig het in art. 223 lid 5 Rv bepaalde;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mrs. Van der Velden, Brandenburg en Van Schaik-Veltman, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 28 januari 1998 door

A.M. Subelack

A.H.Q. Goossens


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature