E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSGR:2011:BT8251
LJN BT8251, Gerechtshof 's-Gravenhage, 22-002001-10

Inhoudsindicatie:

De verdachte wordt beschuldigd van het feitelijk leiding geven aan het doen van onjuiste aangiften vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Naar het oordeel van het hof is echter niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd, omdat niet is komen vast te staan dat [bedrijf verdachte] voor de heffing van vennootschapsbelasting geacht moet worden meer winst te hebben genoten dan uit haar boekhouding en resultatenrekening volgt en dienovereenkomstig is verantwoord in haar aangiften voor de jaren 2004 en 2005.

Aangezien de onjuistheid van de aangiften vennootschapsbelasting en omzetbelasting niet is komen vast te staan, behoort de verdachte - als degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan het doen van die aangiften - te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie