E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080
LJN BP7080, Gerechtshof 's-Gravenhage, 22-002281-10

Inhoudsindicatie:

1. De verdachte heeft een dreigende posting op een voor ieder toegankelijke website geplaatst. De posting betrof het aankondigen van een schietpartij op het Maerlant College in Den Haag. De verdachte deed dit terwijl in het recente verleden zich dramatische schietpartijen op scholen elders in de wereld hadden voorgedaan waaraan door de media veel aandacht was besteed en zulks twee dagen nadat daadwerkelijk een zogeheten schoolshooting had plaatsgevonden in Duitsland. De posting van de verdachte werd door meerdere mensen gelezen en als bedreigend ervaren, zoals blijkt de aangifte van de rector van het Maerlant College en uit een van de reacties op de website. Straf: 120 uur werkstraf.

2. De verdachte wordt vrijgesproken van computervredebreuk. Het hof stelt vast dat de verdachte weliswaar zich toegang heeft verschaft tot de router van [X], maar daardoor enkel gebruik kon maken van de draadloze internetverbinding van die [X]. De verdachte heeft zich geen toegang verschaft tot beveiligde gegevens in de computer van die [X], zijnde die computer een geautomatiseerd werk als bedoeld in artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht. De gedraging is daarmee van een heel andere orde dan die is strafbaar gesteld in artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht. Gelet hierop is het hof van oordeel dat bij het gebruik maken van een (al dan niet beveiligde) internetverbinding van een ander, waar het aan de verdachte verweten handelen op neerkomt, die persoon niet in enig door artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht beschermd belang wordt geschaad. Dit gedrag moge maatschappelijk ongewenst zijn in zoverre dat derden gratis ‘meeliften’ op een gewoonlijk door de rechtmatige gebruiker betaalde internetverbinding die daarmee als regel aan bandbreedte verliest, strafrechtelijk relevant is het niet.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie