E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSGR:2006:AY6153
LJN AY6153, Gerechtshof 's-Gravenhage, BK-04/04034

Inhoudsindicatie:

De 68%-regeling uit artikel 14, vijfde lid, van de Wet VB is niet bedoeld voor een belanghebbende die eerst in de loop van 1998 binnenlands belastingplichtig is geworden. Beroep op artikelen 43 en 56 EG-verdrag en 26 IVBPR. Geen gelijke gevallen. Zo al sprake zou zijn van gelijke gevallen is er sprake van een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond. Beroep op gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur gaat evenmin op.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie