E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHLEE:2012:BY0514
LJN BY0514, Gerechtshof Leeuwarden, 200.084.332/01

Inhoudsindicatie:

X heeft zelf zijn faillissement aangevraagd met het doel om via een buitengerechtelijk akkoord bevrijd te raken van zijn schulden. De wettelijke schuldsaneringsregeling staat voor X niet open, omdat hij eerder gebruik heeft gemaakt van die regeling en de termijn van 10 jaren sinds het verlenen van de schone lei nog niet is verstreken. Het verzoek van X aan de Onvanger van de Belastingdienst om medewerking aan het buitengerechtelijk akkoord is door de Ontvanger gewijzigd. De voorzieningenrechter heeft de vordering van X om de Ontvanger te dwingen mee te werken aan het akkoord toegewezen. Het hof kom tot een ander oordeel. Uiteenzetting van de toestingscriteria aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarbij speelt in het bijzonder een rol dat de Ontvanger een bestuursorgaan is in de zin van de Awb, die ter zake van verzoeken als de onderhavige beleidsregels heeft ontwikkeld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie