E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHLEE:2011:BT1678
LJN BT1678, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000505-11

Inhoudsindicatie:

'Vermuldering' 30 lid 2 WAM. De thans vigerende regelgeving brengt mee dat, gegeven de bewoordingen van de 'Richtlijn strafvordering tarieven en feitomschrijving voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de WAHV' (2011R008), ongeacht recidive overtreding van art. 30 lid 2 WAM via het traject van de WAHV wordt afgedaan, met het daarbij horende sanctiebedrag van € 380. Daarmee is sprake van een voor verdachte in gunstige zin gewijzigd strafmaximum. Verwijzing naar paragraaf 96 van EHRM 17/9/2009 (Scoppola, LJN BK6009). Aldus is sprake van verandering in regels van sanctierecht als bedoeld in overweging 3.6.1. van HR 12/7/2011 (LJN BP6878). De in de richtlijn neergelegde keuze van het OM om feiten als deze af te doen via het traject van de WAHV, brengt het hof ertoe om bij de strafoplegging het overeenkomstig de WAHV geleden strafmaximum dat ten gunste van verdachte is, analoog toe te passen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie