E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHLEE:2008:BG1499
LJN BG1499, Gerechtshof Leeuwarden, 108.003.976

Inhoudsindicatie:

a. Geen premature beslissing officier van justitie gelet op inhoud brief gemachtigde van 21 februari 2007. Uitstellen beslissing totdat in het kader van Wob opgevraagde stukken in geding worden gebracht hoeft niet.

b. Verzuim officier van justitie om te reageren op verzoek om toezending zaakoverzicht leidt i.c. niet tot vernietiging inleidende beschikking. Kantonrechter kan de zaak niet terugwijzen.

c. Geen twijfel aan bevoegdheid verbalisant t.t.v. gedraging: aanstelling in vaste dienst en beƫdiging, daarna foto uitgelezen.

d. Ontoereikende opsporinsbevoegheid? Standpunt gemachtigde berust op onjuiste lezing van art. 2, lid 2 sub a, BAHV.

e. Beroep op gelijkheidsbeginsel (HR 15 maart 1994, "handelsnaam") mist feitelijke grondslag en faalt, zie LJN BD0008.

Niet gebleken dat zonder geldige reden ten nadele van de betrokkene is afgeweken van het geldende beleid m.b.t. gedragingen als de onderhavige.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie