E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHLEE:2008:BF1176
LJN BF1176, Gerechtshof Leeuwarden, 107.001.062/01

Inhoudsindicatie:

Bij memorie van antwoord heeft de man op een aantal punten zijn eis verminderd en op een aantal andere punten zijn eis vermeerderd. In zoverre is sprake van een verholen incidenteel appel.

De vraag is of het hof acht kan slaan op deze wijzigingen van eis, nu de advocaat van de vrouw zich aan de zaak heeft onttrokken. Naar ’s hofs oordeel is zulks wel het geval, nu de advocaat van de vrouw zich op 28 mei 2008 aan de zaak heeft onttrokken, terwijl de memorie van antwoord dateert van 20 februari 2008. Op grond daarvan moet worden aangenomen dat de vrouw wel op de hoogte is van de eiswijzigingen c.q. het verholen incidenteel appel dat is vervat in de memorie van antwoord. Nu voorts niet is gebleken dat de vrouw onredelijk is benadeeld door de eiswijziging, zal het hof recht doen op de gewijzigde eis van de man.

In dit verband overweegt het hof voorts dat de vrouw niet heeft kunnen reageren op de stellingen van de man als neergelegd in de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het incidenteel appel, alsmede de daarbij in het geding gebrachte producties. Nu de advocaat van de vrouw zich heeft onttrokken aan de zaak, kan het hof de vrouw echter niet in de gelegenheid stellen zulks alsnog doen. Het hof zal derhalve uitgaan van de juistheid van de stellingen van de man, voorzover niet strijdig met de stellingen van de vrouw in haar memorie van grieven en behoudens voor zover deze het hof onrechtmatig of ongegrond voorkomen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie