< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanwezig hebben in de zin van de artikel 2 Opiumwet en de aan het bewijs te stellen eisen. Vrijspraak bezit en uitvoer verdovende middelen die zich bevonden in verborgen ruimte in auto. De verdachte was slechts op papier eigenaar van de auto en mocht er incidenteel gebruik van maken. Op de verdovende middelen zijn geen dna-sporen, vingerafdrukken of andere op de verdachte te herleiden sporen aangetroffen. Verklaring van de verdachte waarom hij de bewuste dag in de auto reed is niet onaannemelijk.

UitspraakRolnummer: 22-002900-20

Parketnummer: 10-159701-20

Datum uitspraak: 19 maart 2021

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 12 oktober 2020 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [geboortedatum] 1962,

adres: [woonadres verdachte],

ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting gedetineerd in PI Krimpen aan den IJssel te Krimpen aan den IJssel.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder

1. en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is de inbeslaggenomen auto verbeurd verklaard.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.hij op of omstreeks 17 juni 2020 te Breda en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 10134 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.hij op of omstreeks 17 juni 2020 te Breda en/of Rotterdam en/of De Lier (gemeente Westland), in elk geval in Nederland, opzettelijk heeft vervoerd en/of opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 10134 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich niet verenigt met de bewezenverklaring.

Vrijspraak

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat de door de advocaat-generaal genoemde feiten en omstandigheden ontoereikend zijn voor het bewijs van het ten laste gelegde. Immers, voor een bewezenverklaring ter zake het opzettelijk aanwezig hebben van verdovende middelen als bedoeld in artikel 2 onder C van de Opiumwet is niet alleen vereist dat de verdachte de beschikkingsmacht had over de verdovende middelen, maar tevens dat de verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van de verdovende middelen. Dit laatste volgt naar het oordeel van het hof onvoldoende uit de door de advocaat-generaal voorgedragen bewijsmiddelen. De verdovende middelen zijn aangetroffen in een verborgen ruimte in de auto en er zijn geen dna-sporen, vingerafdrukken of andere tot de verdachte te herleiden sporen op aangetroffen. De auto stond weliswaar op naam van de verdachte, maar de lezing van de verdachte dat hij slechts op papier eigenaar was en dat de auto in werkelijkheid toebehoorde aan Albanezen, vindt steun in het dossier. Zo heeft de politie op 19 maart 2019 gezien dat de auto geparkeerd werd in een parkeergarage en dat de bestuurder een man was van Albanese komaf (p. 28 proces-verbaal). Op 20 maart 2020 heeft de politie gezien dat de auto geparkeerd werd op een oprit van de woning aan de [straatnaam] en dat de bewoners van Albanese afkomst zijn (p. 28 proces-verbaal). In het proces-verbaal van bevindingen PL1700-2020190409-5 merkt de politie op dat de auto in de periode tussen 20 maart 2020 en begin juni 2020 diverse malen op de oprit van de woning aan de [straatnaam] is aangetroffen, hetgeen het feit versterkte dat de auto op naam van een katvanger stond maar in feite gebruikt werd door andere personen. De verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep, dat hij de auto slechts incidenteel gebruikte en op de tenlastegelegde datum de auto buiten medeweten van de feitelijke gebruikers van de auto meenam om lijsten voor zijn schilderijen te kopen in Antwerpen, is in het licht van bovenstaande niet onaannemelijk. Nu niet bewezen kan worden dat de verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van verdovende middelen in de door hem bestuurde auto, acht het hof niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Beslag

Ten aanzien van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven auto, merk Fiat (chassisnummer [..], bouwjaar 2007) voorzien van een ingebouwde verborgen ruimte overweegt het hof dat

– alhoewel de verdachte daarvan is vrijgesproken – is komen vast te staan dat met behulp van deze auto een strafbaar feit is begaan te weten het vervoeren van verdovende middelen. Deze auto is aangetroffen bij het onderzoek naar het misdrijf waarvan de verdachte werd verdacht en kan gelet op de ingebouwde verborgen ruimte dienen tot het begaan van een soortgelijk misdrijf terwijl het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet en het algemeen belang. Deze auto kan daarom worden onttrokken aan het verkeer op grond van de artikel 36b en 36d van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten een

auto, merk Fiat (chassisnummer [..], bouwjaar 2007).

Dit arrest is gewezen door mr. H.C. Plugge,

mr. G. Knobbout en mr. T.B. Trotman, in bijzijn van de griffier mr. J. van der Vegte.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 19 maart 2021.

Mr. H.C. Plugge is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature