< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling in hoger beroep ter zake van het plegen van ontucht met zijn destijds 14- dan wel 15-jarige aangetrouwde nichtje, welke handelingen mede bestonden uit het seksueel binnendringen, het verleiden van het slachtoffer door haar onder andere geld te geven in ruil voor seks en het in bezit hebben van foto’s van het slachtoffer met ontblote borsten. Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, ook voor wat betreft de gevorderd immateriële schade ter hoogte van € 15.000. Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij onderbouwd dat als gevolg van de bewezenverklaarde feiten ernstige psychische schade, in de vorm van onder andere automutilatie, suïcidaliteit en gesloten opnames is ontstaan.

UitspraakRolnummer: 22-003931-19

Parketnummer: 09-857009-19

Datum uitspraak: 22 oktober 2020

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 1 augustus 2019 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1979,

adres: [adres] te [woonplaats].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en onder oplegging van algemene en bijzondere voorwaarden zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep, met het bevel dat de bijzondere voorwaarden en het aan de reclasseringsinstelling opgedragen toezicht dadelijk uitvoerbaar zijn.

Voorts is beslist op de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, als vermeld in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

1.hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 april 2017 tot en met 27 mei 2018 te De Lier en/of Emmen en/of (elders) in Nederland, (telkens) met [slachtoffer], geboren op [geboortedag] 2002, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], te weten het (meermalen) brengen van en/of heen en weer bewegen van zijn penis in de vagina van die [slachtoffer];

2.hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 april 2017 tot en met 30 november 2018 te De Lier en/of (elders) in Nederland, (telkens) door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten het misbruik maken van het uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten het (grote) leeftijdsverschil tussen verdachte en die [slachtoffer] en/of het feit dat verdachte een (aangetrouwd) familielid en/of huisvriend was en/of het aanbieden van (een) geldbedrag(en), [slachtoffer], geboren op [geboortedag] 2002, van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handelingen, te weten het brengen van en/of heen en weer bewegen van zijn penis in de vagina van die [slachtoffer], te plegen en/of van verdachte te dulden;

3.hij in of omstreeks de periode van 19 november 2017 tot en met 6 januari 2019 te Honselersdijk, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens (een) afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of een gegevensdrager bevattende (een) afbeeldingen (te weten een mobiele telefoon (Nokia)) , heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

terwijl op die afbeeldingen(en)(een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit

– afbeelding 1 ([bestandsnaam 1]):

op deze foto is een meisje te weten [slachtoffer] (geboren [geboortedag] 2002), te zien met een witte Iphone in haar hand, die een foto van zichzelf maakt. Zij heeft een vlecht in haar haren. Op de achtergrond is behang of een poster te zien met daarop dieren, zoals een zebra, een olifant en een hert. Op deze foto zijn de blote borsten van het meisje te zien.

- afbeelding 2 ([bestandsnaam 2]:

op deze foto is hetzelfde meisje als op afbeelding 1 te zien, te weten [slachtoffer] (geboren [geboortedag] 2002). Zij heeft twee vlechten in haar haren en heeft wederom een witte Iphone in haar hand, waarmee zij de foto maakt. Op de achtergrond is behang of een poster te zien met daarop dieren, zoals een olifant, een hert en een leeuw. Op deze foto zijn de blote borsten van het meisje te zien.

- afbeelding 3 ([bestandsnaam 3])

Op deze foto zijn twee blote borsten te zien (van een meisje genaamd [slachtoffer] (geboren [geboortedag] 2002). Onder de blote borsten zit een groen/grijze BH omgeklapt.

- afbeelding 4 ([bestandsnaam 4])

Op deze foto zijn twee blote borsten te zien (van een meisje genaamd [slachtoffer], geboren [geboortedag] 2002). Boven de borsten zie je wat kleding opgerold/opgestroopt zitten. Onder de rechterborst zit een moedervlek.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren, en daaraan verbonden de bijzondere voorwaarden zoals opgelegd door de rechtbank, alsmede de aanvullende bijzondere voorwaarden als geformuleerd, en geadviseerd, door de reclassering in het voortgangsverslag d.d. 6 oktober 2020. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar worden verklaard. Tot slot heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 april 2017 tot en met 27 mei 2018 te De Lier en/of Emmen en/of (elders) in Nederland, (telkens) met [slachtoffer], geboren op [geboortedag] 2002, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], te weten het (meermalen) brengen van en/of heen en weer bewegen van zijn penis in de vagina van die [slachtoffer];

2.hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 april 2017 tot en met 30 november 2018 te De Lier en/of (elders) in Nederland, (telkens) door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten het misbruik maken van het uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten het (grote) leeftijdsverschil tussen verdachte en die [slachtoffer] en/of het feit dat verdachte een (aangetrouwd) familielid en/of huisvriend was en/of het aanbieden van (een) geldbedrag(en), [slachtoffer], geboren op [geboortedag] 2002, van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handelingen, te weten het brengen van en/of heen en weer bewegen van zijn penis in de vagina van die [slachtoffer], te plegen en/of van verdachte te dulden;

3.hij in of omstreeks de periode van 19 november 2017 tot en met 6 januari 2019 te Honselersdijk, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens (een) afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of een gegevensdrager bevattende (een) afbeeldingen (te weten een mobiele telefoon (Nokia)), heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

terwijl op die afbeeldingen(en)(een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit

– afbeelding 1 ([bestandsnaam 1]):

op deze foto is een meisje te weten [slachtoffer] (geboren [geboortedag] 2002), te zien met een witte Iphone in haar hand, die een foto van zichzelf maakt. Zij heeft een vlecht in haar haren. Op de achtergrond is behang of een poster te zien met daarop dieren, zoals een zebra, een olifant en een hert. Op deze foto zijn de blote borsten van het meisje te zien.

- afbeelding 2 ([bestandsnaam 2]:

op deze foto is hetzelfde meisje als op afbeelding 1 te zien, te weten [slachtoffer] (geboren [geboortedag] 2002). Zij heeft twee vlechten in haar haren en heeft wederom een witte Iphone in haar hand, waarmee zij de foto maakt. Op de achtergrond is behang of een poster te zien met daarop dieren, zoals een olifant, een hert en een leeuw. Op deze foto zijn de blote borsten van het meisje te zien.

- afbeelding 3 ([bestandsnaam 3])

Op deze foto zijn twee blote borsten te zien (van een meisje genaamd [slachtoffer] (geboren [geboortedag] 2002)). Onder de blote borsten zit een groen/grijze BH omgeklapt.

- afbeelding 4 ([bestandsnaam 4])

Op deze foto zijn twee blote borsten te zien (van een meisje genaamd [slachtoffer], geboren [geboortedag] 2002). Boven de borsten zie je wat kleding opgerold/opgestroopt zitten. Onder de rechterborst zit een moedervlek.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezenverklaarde levert op:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:

door giften of beloften van geld en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen van hem te dulden, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezenverklaarde levert op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met zijn destijds 14- dan wel 15-jarige aangetrouwde nichtje, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het verleiden van het slachtoffer onder andere door haar geld te geven in ruil voor seks. Ten slotte heeft de verdachte slechts ten gerieve van zichzelf foto’s van het slachtoffer met ontblote borsten in zijn bezit gehad.

De verdachte heeft, mede gelet op de familiaire relatie en op zijn uit het grote leeftijdsverschil voortvloeiende overwicht, ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van het nog (zeer) jonge slachtoffer. Bovendien heeft de verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zijn nichtje in hem stelde. De verdachte heeft het fysieke en psychische welzijn van het slachtoffer ondergeschikt gemaakt aan de bevrediging van zijn eigen behoeften. Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat een groot deel van de ontuchtige handelingen in het ouderlijk huis van het slachtoffer hebben plaatsgevonden, een plek waar het slachtoffer zich bij uitstek veilig zou moeten kunnen voelen.

Het slachtoffer bevond zich gedurende de periode van het misbruik in een zeer kwetsbare fase van de (seksuele) ontwikkeling: het begin van de puberteit. Het is algemeen bekend dat feiten als de onderhavige (vooral in die fase) grote schade kunnen toebrengen aan de ontwikkeling van kinderen en dat zij in de regel nog geruime tijd de (psychische) gevolgen ondervinden van hetgeen hen is aangedaan. Uit de slachtofferverklaringen blijkt heel duidelijk hoe ernstig de psychische gevolgen voor het slachtoffer zijn geweest en nog steeds zijn. Ook blijkt hieruit dat het slachtoffer nog een lange weg heeft te gaan in haar herstel en hoezeer het slachtoffer heeft geworsteld met loyaliteit naar de verdachte enerzijds en het openbaar willen maken van het misbruik anderzijds. Bovendien veroorzaken feiten als de onderhavige gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij.

Het hof rekent deze feiten de verdachte ernstig aan.

Het hof heeft bij de beraadslaging acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 24 september 2020, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit.

Ten aanzien van de persoon van de verdachte heeft het hof acht geslagen op het reclasseringsadvies d.d. 9 juli 2019, opgesteld door [rapporteur reclassering], reclasseringsmedewerker, waaruit onder meer blijkt dat de verdachte lijkt te begrijpen dat zijn gedrag strafbaar was. Hij heeft te kennen gegeven geen seksuele voorkeur te hebben voor minderjarigen. Ook geeft hij de indruk ervan overtuigd te zijn dat de “relatie” met het slachtoffer “echt” was en wederzijds. De reclassering heeft geadviseerd om een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen met de navolgende bijzondere voorwaarden – kort gezegd -: een meldplicht, een ambulante behandeling bij de Waag, een contactverbod met het slachtoffer, het vermijden van contact met minderjarigen en het verkrijgen van kinderpornografisch materiaal, het geven van toestemming aan de reclassering om informatie aan derden te verstrekken of te vragen en medewerking verlenen aan de uitvoering van een convenant tussen de reclassering en de politie.

Voorts heeft het hof acht geslagen op het voortgangsverslag van 6 oktober 2020, waaruit onder meer blijkt dat reeds uitvoering wordt gegeven aan de door de rechtbank opgelegde – en door de reclassering geadviseerde – bijzondere voorwaarden en dat de verdachte zich aan de gemaakte afspraken houdt. Wel bestaat de indruk dat het de verdachte in beperkte mate ontbreekt aan inzicht in zijn (delict)gedrag en dat hij de neiging heeft zijn (seksueel grensoverschrijdende) gedragingen te bagatelliseren. Gelet hierop wordt geadviseerd om de verdachte niet terug te plaatsen in detentie, zodat het lopende reclasserings- en behandeltraject kan worden voortgezet. Voorts adviseert de reclassering de reeds geldende voorwaarden te blijven hanteren en deze aan te vullen met de bijzondere voorwaarden van begeleid/beschermd wonen en een verhuisverbod zonder toestemming van de reclassering.

Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur in combinatie met een geheel onvoorwaardelijke taakstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen. Gelet op de ernst van de feiten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, acht het hof het noodzakelijk een forse voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, teneinde de verdachte ervan te weerhouden zich in de toekomst wederom schuldig te maken aan het plegen van (soortgelijke) strafbare feiten. Het hof zal aan dat gedeelte van de straf de bijzondere voorwaarden verbinden zoals geadviseerd door de reclassering in het voortgangsverslag van 6 oktober 2020. Voorts is het hof – met de advocaat-generaal – van oordeel dat een forse taakstraf op zijn plaats is.

Gelet op de omstandigheid dat de bewezenverklaarde misdrijven zijn gericht tegen of gevaar hebben veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een persoon en hetgeen in voornoemde rapportages van de reclassering omtrent de persoon van de verdachte is gerapporteerd, is het hof – met de rechtbank – van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een dergelijk misdrijf zal begaan. Daarom beveelt het hof dat de na te melden bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar zijn.

Vordering tot schadevergoeding [slachtoffer]

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde, tot een bedrag van € 15.283,41 (bestaande uit een bedrag van € 283,41 aan materiële schade en een bedrag van € 15.000,00 aan immateriële schade), te vermeerderen met de wettelijke rente.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte deels betwist, in die zin dat het gevorderde bedrag van € 15.000,00 aan immateriële schade te hoog wordt geacht.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 22 april 2017 tot aan de dag der algehele voldoening.

Het hof is voorts van oordeel dat aannemelijk is geworden dat er immateriële schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde. Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij onderbouwd dat als gevolg van de bewezenverklaarde feiten ernstige psychische schade, in de vorm van onder andere automutilatie, suïcidaliteit en gesloten opnames is ontstaan. Bovendien blijkt onder meer uit een brief d.d. 14 september 2020, opgesteld door de zorgregisseur van het Sociaal Kernteam Westland, dat het slachtoffer vanwege de traumatische gebeurtenissen reeds 2030 uur aan jeugdhulpverlening heeft gedeclareerd en dat de hulpverlening ook nu nog doorloopt. Voorts blijkt uit deze brief dat de hulpverlening het gevolg is van de bewezenverklaarde traumatische gebeurtenissen, waarvoor intensieve behandeling noodzakelijk is. Hierdoor wordt het slachtoffer belemmerd in haar dagelijkse functioneren.

De vordering leent zich – naar maatstaven van billijkheid – voor toewijzing tot het gevorderde bedrag, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 22 april 2017 tot aan de dag der algehele voldoening.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van

€ 15.283,41 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezenverklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag, vermeerderd met wettelijke rente, aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [naam slachtoffer].

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14 a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36f, 57, 240b, 245 en 248a van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 12 (twaalf) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van 3 (drie) jaren ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclasseringsinstelling zo vaak en zolang als de reclasseringsinstelling dit noodzakelijk acht daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde:

- verplicht is zich binnen drie dagen na het ingaan van de proeftijd te melden bij Reclassering Nederland en zich daarna gedurende de proeftijd op door de reclassering te bepalen tijdstippen blijft melden bij deze instelling, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht.

- zich gedurende de proeftijd, of zoveel korter als de reclassering nodig vindt, onder behandeling stelt van De Waag of een soortgelijke zorginstelling, op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven. Het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling.

- gedurende de proeftijd geen contact legt of laat leggen - direct of indirect - met [slachtoffer], geboren op [geboortedag] 2002, zolang het openbaar ministerie dit noodzakelijk acht. De politie ziet toe op handhaving van dit contactverbod.

- gedurende de proeftijd, of zoveel korter als de reclassering nodig vindt, geen contact zoekt met minderjarigen. Hij vermijdt deze contacten zoveel mogelijk . Als contacten onvermijdelijk zijn, zorgt de veroordeelde dat er een volwassene bij aanwezig is, zodat hij niet alleen is met de minderjarige.

- gedurende de proeftijd zich op welke wijze dan ook onthoudt van:

- het seksueel getint communiceren met minderjarigen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd.

De veroordeelde bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen. Het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur. De veroordeelde werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek.

- wordt aangemeld bij het zedenconvenant en meewerkt aan het convenant tussen reclassering en politie, dat onder meer inhoudt dat hij door de wijkagent bezocht kan worden in zijn huis of omgeving.

- de reclassering zicht verschaft op de voortgang van zijn behandeling en begeleiding en de reclassering toestemming verleent om relevante referenten te raadplegen en contact te onderhouden met personen en instanties die deel uitmaken van zijn netwerk. Hij geeft daarnaast openheid over het aangaan en onderhouden van (partner)relaties en verleent toestemming tot contactopname met een eventuele nieuwe relatie of huisgenoot.

- gedurende de proeftijd, of zoveel korter als de reclassering nodig vindt, zal verblijven in een instelling voor begeleid wonen, zich aan de aldaar geldende huisregels zal conformeren en houden en zich zal houden aan het (dag-)programma dat deze instelling in overleg met de reclassering heeft opgesteld.

- niet verhuist of van woonadres wijzigt zonder voorafgaande toestemming van de reclassering.

Geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt de dadelijke uitvoerbaarheid van de bovengenoemde bijzondere voorwaarden en het uit te oefenen toezicht.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer] ter zake van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde tot het bedrag van

€ 15.283,41 (vijftienduizend tweehonderddrieëntachtig euro en eenenveertig cent) bestaande uit € 283,41 (tweehonderddrieëntachtig euro en eenenveertig cent) materiële schade en € 15.000,00 (vijftienduizend euro) immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer], ter zake van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde een bedrag te betalen van € 15.283,41 (vijftienduizend tweehonderddrieëntachtig euro en eenenveertig cent) bestaande uit € 283,41 (tweehonderddrieëntachtig euro en eenenveertig cent) materiële schade en € 15.000,00 (vijftienduizend euro) immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Bepaalt de duur van de gijzeling op ten hoogste 1 (één) dag. Toepassing van die gijzeling heft de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet op.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële en de immateriële schade op 22 april 2017.

Dit arrest is gewezen door mr. F.P. Geelhoed,

mr. R.F. de Knoop en mr. T.J. Sleeswijk Visser, in bijzijn van de griffier mr. M. Bazuin.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 22 oktober 2020.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature