E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHDHA:2020:2016
Gerechtshof Den Haag, BK-19/00265 en BK-19/00266

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende richt met een derde een Limited Liability Partnership (LLP) op naar het recht van het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten van de LLP worden vanuit Nederland verricht en bestaan uit het drijven van een evenementenbureau. Belanghebbende stelt dat de LLP voor fiscale doeleinden als transparant moet worden beschouwd, hetgeen de Inspecteur weerspreekt. Partijen zijn het erover eens dat de onderneming eigendom is van de LLP alsmede dat de participaties in de LLP niet vrij overdraagbaar zijn. In geschil is of de participanten beperkt aansprakelijk zijn voor het handelen van de LLP. Het Hof oordeelt dat de participanten slechts aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun inleg en dat de onderneming niet voor rekening en risico van de participanten wordt gedreven. Derhalve wordt de LLP aangemerkt als een niet-transparante entiteit. De Inspecteur heeft de negatieve resultaten van de LLP dan ook terecht niet als negatieve ondernemingswinsten voor de jaren 2014 en 2015 in aanmerking genomen. Omdat niet is geschil is dat belanghebbende als zakelijke borgsteller is aangesproken voor een door de LLP aangegane lening bij een derde wordt het belastbaar Box-1 inkomen voor het jaar 2015 verlaagd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie