Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHDHA:2017:1271
Gerechtshof Den Haag, BK-15/00897 en BK-15/00898

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is - naar het Hof begrijpt - in geschil of de naheffingsaanslagen over het tijdvak 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 en over het tijdvak 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007 terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd alsmede of de vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd. Meer specifiek is in geschil of: a. belanghebbende optreedt als ondernemer onder de naam Kantoor [Y]; b. sprake is van gewekt vertrouwen met betrekking tot het ondernemerschap van belanghebbende voor wat betreft de handelingen verricht door Kantoor [Y]; c. het verdedigingsbeginsel is geschonden; d. het inzage- en hoorrecht bij bezwaar is geschonden; e. de Inspecteur wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar een dwangsom als bedoeld in artikel 4:17, lid 1, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), heeft verbeurd; f. de naheffingsaanslagen tijdig zijn opgelegd; g. de bewijslast terecht is omgekeerd en of sprake is van een redelijke schatting; h. de naheffing van omzetbelasting leidt tot dubbele heffing; i. de Inspecteur over een zogenoemd nieuw feit beschikt dat het opleggen van de naheffingsaanslagen rechtvaardigt;

j. terecht een vergrijpboete is opgelegd; k. de Rechtbank haar uitspraak voldoende heeft gemotiveerd; l. de Rechtbank terecht stukken van belanghebbende heeft geweigerd; m. sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, en of n. belanghebbende recht heeft op immateriƫle schadevergoeding

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug