Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHDHA:2017:1266
Gerechtshof Den Haag, BK-15/00883

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is - naar het Hof begrijpt - in geschil of: de achterwaartse verliesverrekening uit het jaar 1988 met het belastbare inkomen van het jaar 1985 juist is toegepast; (het saldo van) de te verrekenen verliezen in het jaar 1985 op een te laag bedrag is vastgesteld; belanghebbende recht heeft op vergoeding van rente ter zake van de vermindering van de aanslag Premieheffing 1985; sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; en of belanghebbende recht heeft op immateriƫle schadevergoeding.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug