Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHDHA:2017:1261
Gerechtshof Den Haag, BK-15/00874 en BK-15/00875

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is - naar het Hof begrijpt - in geschil of: de hoorplicht is geschonden; de Inspecteur wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar een dwangsom als bedoeld in artikel 4:17, lid 1, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), heeft verbeurd; de verliesvaststellingsbeschikkingen op de juiste bedragen zijn vastgesteld; (het saldo van) de te verrekenen verliezen op te lage bedragen zijn vastgesteld; het bedrag van de nog te verrekenen pga op te lage bedragen zijn vastgesteld;

sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; en of belanghebbende recht heeft op immateriƫle schadevergoeding.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug