E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2012:BY3953
LJN BY3953, Gerechtshof Arnhem, 200.099.529

Inhoudsindicatie:

Deskundigenrapport (eerste aanleg) overtuigt het hof niet. Het hof heeft daarbij tevens acht geslagen op de reacties op het conceptrapport. Weliswaar is de welstand van partijen een grondslag voor de behoefte van de vrouw, maar dat de man in staat moet worden geacht die voorhuwelijkse welstand in stand te houden door een flinke dividenduitkering is, met de gemotiveerde weerleggingen in voornoemde reacties, niet genoegzaam en overtuigend komen vast te staan. Het hof zal de draagkracht van de man zo goed en zo nauwkeurig als mogelijk schatten.

- Extra kosten van het deskundigenrapport die zijn ontstaan doordat de man niet tijdig alle benodigde informatie aan de deskundige heeft overgelegd, geheel voor rekening van de man. Resterende kosten dienen door partijen ieder voor de helft te worden gedragen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie