E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2012:BX8520
LJN BX8520, Gerechtshof Arnhem, 200.092.529

Inhoudsindicatie:

Toebedeling woning aan de man, overeenkomstig zijn eigen verzoek in eerste aanleg; daling van de waarde van de woning komt voor rekening en risico van de man, zoals hij anderzijds baat heeft bij een waardestijging. De man heeft zich - na het vertrek van de vrouw uit de woning - ook van meet af aan gedragen als eigenaar van de woning, hetgeen onder andere blijkt uit het aanbrengen van nieuwe sloten (zoals de vrouw onbestreden heeft gesteld) en het (doen) bouwen van een hooischuur bij de woning. De man heeft daarnaast onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij (de financiering in verband met) het op zijn naam stellen van de hypotheek en het ontslag van de vrouw van haar hoofdelijke verplichtingen jegens de bank niet rond krijgt en dat hij daarom met toedeling van de woning aan hem wordt geconfronteerd met een onmogelijke last.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie