E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2011:BU3709
LJN BU3709, Gerechtshof Arnhem, 24-000999-10

Inhoudsindicatie:

Overtreding Leerplichtwet 1969. Verdachte heeft niet voldaan aan zijn verplichting de school waaraan hij stond ingeschreven geregeld te bezoeken. Bespreking van de vraag of er sprake was van geoorloofd dan wel ongeoorloofd schoolverzuim als bedoeld in artikel 11 onder d van voornoemde Wet. Verdachte lijkt wat al te lichtvaardig toe te geven aan lichamelijke ongemakken, waarbij de frequentie en de duur van het verzuim niet in verhouding staan tot het betreffende ongemak, waardoor hij, thans bijna 18 jaar oud, nog niet beschikt over enige startkwalificatie. Veroordeling tot een werkstraf van 60 uur, subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis, voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en met een bijzondere voorwaarde (toezicht jeugdreclassering).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie