E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2011:BP8817
LJN BP8817, Gerechtshof Arnhem, 24-002466-10

Inhoudsindicatie:

De verdachte heeft niet voldaan aan de op hem rustende verplichting er voor te zorgen dat zijn zoon [zoon] diens school geregeld bezocht. Hiermee heeft de verdachte er blijk van gegeven onvoldoende in te zien wat het nut en de noodzaak is van educatie voor de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van zijn zoon. Daarnaast is de verdachte ten opzichte van zijn zoon tekortgeschoten in zijn taak als ouder en opvoeder, door zich onvoldoende in te spannen dat zijn zoon het voor hem van belang zijnde onderwijs volgde. De omstandigheid dat de verdachte zich thans opnieuw gedurende een langere periode heeft schuldig gemaakt aan het niet naleven van de Leerplichtwet 1969 en eerdere strafzaken kennelijk niet tot gedragsverandering hebben geleid, rechtvaardigt naar het oordeel van het hof uit het oogpunt van normhandhaving het opleggen van onvoorwaardelijke hechtenis voor de duur van twee weken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie