E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2011:BP8469
LJN BP8469, Gerechtshof Arnhem, 200.081.948

Inhoudsindicatie:

Verzoek toepassing verkorting looptijd schuldsaneringsregeling met de tijd dat bij het BAC is gespaard. Door toedoen van dat bij het BAC opgelopen vertraging tijdens het minnelijk traject is geen reden om een uitzondering te maken op het in artikel 1.7 onder c van de Recofa-richtlijnen opgenomen beginsel dat de wettelijke termijn van de schuldsaneringsregeling niet kan worden verkort.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie