< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arrest na verwijzing. Verval van instantie.

UitspraakGERECHTSHOF ARNHEM

sector civiel recht

zaaknummer: 200.031.461

arrest na verwijzing van de eerste civiele kamer van 23 juni 2009

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.T.L. Lease B.V.,

gevestigd te Veghel,

appellante in het principaal appel,

geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel,

na oproeping na verwijzing niet verschenen,

tegen:

1 [geïntimeerde 1] ,

wonende te [plaatsnaam] ,

2. [geïntimeerde 2],

wonende te [plaatsnaam] ,

3. [geïntimeerde 3],

wonende te [plaatsnaam] ,

allen in hun hoedanigheid van erfgenaam van

[persoon 1] ,

geïntimeerden in het principaal appel,

appellanten in het voorwaardelijk incidenteel appel,

advocaat: mr. R. Raaijmakers.

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding tot 18 november 2005 verwijst het hof naar het door de Hoge Raad der Nederlanden op die datum in deze zaak tussen principaal appellante (hierna te noemen: ‘BTL’) als eiseres tot cassatie en principaal geïntimeerden (hierna te noemen: ‘ [geïntimeerden] ’) als verweerders in cassatie uitgesproken arrest; van dat arrest is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

1.2

De Hoge Raad heeft in genoemd arrest van 18 november 2005 de in deze zaak

gewezen arresten van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 22 april 2003 en 24 februari 2004 vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar dit hof, zulks met veroordeling van [geïntimeerden] in de kosten van het geding in cassatie.

1.3

Bij exploot van 25 februari 2009 hebben [geïntimeerden] aan BTL aangezegd dat

sedert het arrest van de Hoge Raad van 23 december 2005 meer dan drie jaren zijn verstreken zonder dat enige proceshandeling is verricht en dat [geïntimeerden] onder deze omstandigheden recht en belang hebben te vorderen de vervallenverklaring van de instantie. [geïntimeerden] hebben bij dit exploot BTL opgeroepen te verschijnen op de rol van 28 april 2009 teneinde te horen vorderen de vervallenverklaring van de instantie, aangevangen bij dagvaarding van 17 juli 2001, met veroordeling van BTL in de proceskosten.

1.4

BTL is op de rol van 28 april 2009 niet verschenen. [geïntimeerden] hebben op

deze rol verval van instantie gevorderd.

1.5

Vervolgens hebben [geïntimeerden] een kopie van hun procesdossier overgelegd

voor beslissing op de vordering tot verval van instantie en heeft het hof arrest bepaald.

2 De motivering van de beslissing

2.1

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 2 november 2007 (LJN: BA 7558) bevestigd dat

op een vóór 1 januari 2002 bij een instantie aanhangige zaak het oude procesrecht van toepassing blijft totdat die instantie is afgelopen met een eindvonnis of eindarrest, ook als die instantie is onderbroken door cassatie en verwijzing door de Hoge Raad.

Op de door [geïntimeerden] ingestelde vordering tot verval van instantie zullen daarom worden toegepast de artikelen 279 tot en met 284 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zoals dit gold op 17 juli 2001, de dag waarop BTL is gedagvaard om te verschijnen voor het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

2.2

Nu in deze zaak sinds het door de Hoge Raad gewezen arrest van 18 november 2005

gedurende drie jaar geen proceshandeling is verricht en niet is gebleken dat BTL een beroep kan doen op verlenging van de termijn met zes maanden (overeenkomstig het bepaalde in artikel 279, tweede lid, Rv (oud)), zal het hof de vordering tot verval van instantie toewijzen.

2.3

Op grond van het bepaalde in artikel 282, tweede lid, Rv (oud) zullen de proceskosten

in hoger beroep tussen de partijen worden gecompenseerd in de hierna te melden zin.

3 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep na verwijzing:

verklaart in de onderhavige zaak vervallen de instantie in hoger beroep, aangevangen met de appeldagvaarding van 17 juli 2001,

compenseert de proceskosten in hoger beroep tussen de partijen, in die zin dat elke partij haar eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door mrs. A. Smeeïng-van Hees, A.M.C. Groen en

S.B. Boorsma, en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 juni 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature