E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2005:AU4186
LJN AU4186, Gerechtshof Arnhem, 2004/894

Inhoudsindicatie:

Het geschil in hoger beroep betreft, summier weergegeven, de volgende kwestie. [appellante], geboren op [geboortedatum] 1979, is in de periode 1985 – 1993 door haar vader (verder te noemen: de vader) meermalen seksueel misbruikt. De vader is hiervoor strafrechtelijk veroordeeld. [appellante] heeft de vader aansprakelijk gesteld voor de door haar ten gevolge van zijn handelen geleden en nog te lijden schade. De vader is in de periode 1974 – 1994 bij (de rechtsvoorgangster van) RVS verzekerd geweest tegen aansprakelijkheid. Hij heeft in 2002 zijn vordering op RVS aan [appellante] gecedeerd. [appellante] vordert in dit geding van RVS uit dien hoofde vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade. De tussen 1985 en 1993 geldende polissen bevatten alle een clausule waarin dekking wordt uitgesloten in geval van aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten (verder te noemen: de opzetclausule). De rechtbank heeft die clausule op het onderhavige geval toepasselijk geacht en heeft de vordering van [appellante] afgewezen. De grieven zijn gericht tegen die beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie