E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2021:6376
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.272.381/01

Inhoudsindicatie:

Bedrijfshuur (horeca). Hof is, anders dan de kantonrechter, van oordeel dat een datum dient te worden bepaald waarop de huurovereenkomst eindigt (art. 7:296 lid 3 BW).

Sprake is van ernstig en structureel verstoorde verhoudingen. Huurverhouding bevindt zich daarmee in een uitzichtloze situatie. Belangenafweging valt in dit geval uit in voordeel verhuurder.

Voornemen om einddatum te bepalen op 1 oktober 2022.; vanwege de Corona beperkingen sinds begin 2020 dient huurder nog een redelijke gelegenheid te krijgen om zijn financiƫle positie te verbeteren.

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten aangewezen. Hof behoeft daarover nog nadere informatie.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie