E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2020:8536
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.275.532

Inhoudsindicatie:

Overheidsaanbesteding;

Hof kan op grond van het Xafax-arrest (ECLI:NL:HR:2016:2638) niet ingrijpen in de door AVRI gesloten overeenkomst met de winnende inschrijver;

De ruimte die in het Xafax-arrest wordt gelaten aan de voorzieningenrechter in hoger beroep om in te grijpen in een reeds gesloten overeenkomst (naast de in artikel 4.15 Aw genoemde gevallen ) is beperkt tot wilsgebreken en nietigheden die hun grondslag vinden in een buiten het aanbestedingsrecht gelegen reden. Daarvan is in dit geval geen sprake nu alle grieven van Growepa zijn gebaseerd op de stelling dat Boomtotaalzorg een ongeldige inschrijving heeft gedaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie