E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2020:7182
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.278.367/01

Inhoudsindicatie:

Wwz. Slapend dienstverband. Volledig arbeidsongeschikte werknemer. Wachttijd is verstreken. Werkgever wil meewerken aan beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming onder betaling van de transitievergoeding. Werknemer wil echter ook een billijke vergoeding en dient daarom ontbindingsverzoek in (artikel 7:671c lid 1 BW). Grondslag zijn twee incidenten en de langdurige arbeidsongeschiktheid. De incidenten rechtvaardigen geen ontbinding. De langdurige arbeidsongeschiktheid in beginsel wel, maar dan verspeelt werknemer transitievergoeding. Die is namelijk slechts toewijsbaar bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever en daarvan is geen sprake. Inmiddels heeft werkgever ontslagvergunning aan UWV verzocht. Via die weg zullen ontslag én betaling transitievergoeding veilig gesteld worden. Werknemer heeft daarom geen belang bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie