E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2020:1803
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Wahv 200.224.531/01

Inhoudsindicatie:

Overzichtsarrest over bebording. Het hof zet op een rij welke gegevens nodig zijn om de aanwezigheid van bebording te kunnen vaststellen. De eisen die aan het dossier en aan het verweer worden gesteld, verschillen per handhavingsmethode. Ook is relevant of de ambtenaar al dan niet fysiek aanwezig is geweest. Bij bebouwde kom en zones geldt dat in voorkomende gevallen alleen aannemelijk hoeft te worden dat op de door de betrokkene gevolgde route een bord aanwezig was.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie