E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2019:10033
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ISD P19/0207

Inhoudsindicatie:

Na oplegging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige dader (ISD-maatregel) aan een Poolse onderdaan is hij tot ongewenst vreemdeling verklaard bij een beschikking die onherroepelijk is geworden. De behandeling van de veroordeelde ter vermindering van het recidivegevaar kan niet van de grond komen door de taalbarrière. De Nederlandse autoriteiten willen hem ook zonder een dergelijke behandeling uitzetten naar het land van herkomst. Er is geen sprake van een concreet plan voor de repatriëring van de veroordeelde dat voorziet in een vervolgtraject in Polen om het recidiverisico te beperken. Vanwege het ontbreken van een vergelijkbare maatregel in Polen zou hij bovendien niet kunnen worden verplicht tot deelname aan een dergelijk traject. Naar het oordeel van het hof is de verdere tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel niet zinvol door omstandigheden die buiten de macht van de veroordeelde liggen. Daarom wordt de maatregel beëindigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie