Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2017:56
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.169.800/01

Inhoudsindicatie:

Ontbinding/opzegging maatschap. Hof neemt, anders dan rechtbank, aan dat in eerste aanleg sprake was van een vordering in reconventie. Rechtbank daardoor niet buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden. Uitleg van de maatschapsovereenkomst i.v.m. voortzetting van het bedrijf. Geen sprake van dwaling en niet onaanvaardbaar uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug