Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2017:2332
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.185.414

Inhoudsindicatie:

Misleidende vergelijkende reclame ? Misleidende mededelingen over mogelijkheid voor klanten concurrent om hun overeenkomsten op te zeggen op grond van Wet van Dam ?

Valt levering van propaangas onder artikel 6: 236 sub j BW ?

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug