Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2016:8946
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.151.668

Inhoudsindicatie:

7:346 BW, 6:265 BW. Ontbinding wegens wanbetaling, beroep op tenzij-bepaling uit artikel 6:265 BW .

Het hof overweegt dat de hoofdverplichting van de pachter bestaat uit de voldoening van de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen (artikel). Niet voldoening daaraan door niet, te laat of te weinig te betalen levert een tekortkoming op die de verpachter de bevoegdheid geeft de pachtovereenkomst te ontbinden. Pachter is vanaf 2011 steeds nalatig geweest met het tijdig betalen van de verschuldigde pachtpenningen. Tot vier keer toe is hij bij vonnis veroordeeld tot betaling, maar dat heeft geen invloed gehad op zijn betalingsgedrag. Het gaat in deze dus om stelselmatig te late betaling. Geen reden toepassing te geven aan de tenzij-bepaling uit artikel 6:265 BW .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug