Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2016:7554
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.155.676

Inhoudsindicatie:

Artt. 7:363 en 7:376 BW

Indeplaatsstelling en ontbinding van de pachtovereenkomst.

Pachter exploiteert al vanaf 2000 geen landbouwbedrijf meer. Verpachter gedoogt voortzetting pacht. Net voor einde gedoogtermijn vordert pachter indeplaatsstelling van zijn dochter en schoonzoon, die op enige afstand een melkveebedrijf exploiteren. Vordering ontbinding van de verpachter wordt toegewezen en de indeplaatsstelling afgewezen. Pachter schiet na einde gedogen tekort in de nakoming, geen opvolging in het bedrijf van de pachter zoals verondersteld bij indeplaatsstelling, maar slechts behoefte aan uitbreiding van het eigen melkveebedrijf van dochter en schoonzoon.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug