Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2016:10528
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, WAHV 200.184.122

Inhoudsindicatie:

Sanctie ter zake van bumperkleven. Gelet op het met redenen omklede verweer, mocht de kantonrechter de camerabeelden niet terzijde stellen. De beslissing van de kantonrechter wordt vernietigd. Motiveringsgebrek beslissing officier van justitie, zodat ook de beslissing van de officier van justitie wordt vernietigd. Camerabeelden geven het hof geen aanleiding tot twijfel, zodat de inleidende beschikking in stand blijft.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug