< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het hof spreekt verdachte ten aanzien van het onder 2 en 3 tenlastegelegde partieel vrij voor ‘dwang’ en veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren ter zake – kort gezegd – het meermalen plegen van mensenhandel.

UitspraakAfdeling strafrecht

Parketnummer: 21-007444-13

Uitspraak d.d.: 14 maart 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 20 september 2013 met parketnummer 16-800213-12 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Bulgarije) op [geboortedatum],

thans verblijvende in [detentieadres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 28 februari 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr K.H.T. van Gijssel, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

Het verzoek tot voegen van alle bestaande tapgesprekken in het dossier

De verdediging heeft betoogd dat het vermoeden dat verdachte met [slachtoffer 1] een liefdesrelatie is aangegaan om haar uit te buiten, is gebaseerd op chat/tapgesprekken afkomstig uit de periode dat de liefdesrelatie tussen [slachtoffer 1] en verdachte (zo goed als) verbroken was. Verdachte heeft verklaard dat hij eind 2011 geen gevoelens meer had voor [slachtoffer 1]. Verdachte zag met haar geen toekomst meer voor zich. [slachtoffer 1] had in die periode bovendien een andere vriend. De verdediging heeft verzocht om alle tapgesprekken die zijn opgenomen aan het dossier toe te voegen indien het hof voormelde verklaring van verdachte niet aannemelijk acht.

Aangezien het hof de verklaring op dit punt niet onaannemelijk acht, is de voorwaarde welke door de verdediging aan het verzoek is verbonden niet vervuld en behoeft het verzoek geen verdere bespreking.

De tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving in eerste aanleg, tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2010 tot en met 31 januari 2012 in de gemeente [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats] en/of (elders) in Nederland en/of Bulgarije,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

- een ander, te weten de Bulgaarse [slachtoffer 1], door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 1]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft/is verdachte toen aldaar

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin die [slachtoffer 1] verkeerde en/of een liefdesrelatie met die [slachtoffer 1] aangegaan en/of die [slachtoffer 1] ingepalmd en/of (aldus) die [slachtoffer 1] (emotioneel) van hem, verdachte, afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 1] in (een) woning(en) ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer 1] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer 1] (een) werkplek(ken)/cabine(s) geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [slachtoffer 1] naar haar werkplek(ken)/ cabine(s) gebracht of laten brengen en/of van haar werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- bepaald - zonder rekening te houden met haar fysieke gesteldheid - voor die [slachtoffer 1] wanneer en/of waar zij moest werken als prostituee en/of bepaald hoe lang en/of tot hoe laat die [slachtoffer 1] (dagelijks) als prostituee moest werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 1] als prostituee en/of die [slachtoffer 1] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 1] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- ( het) door die [slachtoffer 1] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 1] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 1] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [slachtoffer 1] geuit en/of die [slachtoffer 1] (aldus) in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of uitgaande dwang;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 24 oktober 2012 in de gemeente [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats] en/of (elders) in Nederland en/of in Antwerpen en/of (elders) in België en/of Bulgarije

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

- een ander, te weten de Bulgaarse [slachtoffer 2], door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of

- die [slachtoffer 2] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer 2] door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot liet verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of

- die [slachtoffer 2] door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 2]¿s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft/is verdachte toen aldaar

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin die [slachtoffer 2] verkeerde en/of die [slachtoffer 2] ingepalmd en/of (aldus) die [slachtoffer 2] (emotioneel) van hem, verdachte, afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 2] vanuit Bulgarije naar/in Nederland overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of die [slachtoffer 2] (vervolgens) (aldaar) in zijn/een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer 2] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer 2] (een) werkplek(ken)/cabine(s) geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [slachtoffer 2] naar haar werkplek(ken)/cabine(s) gebracht of laten brengen en/of van haar werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- bepaald - zonder rekening te houden met haar fysieke gesteldheid - voor die [slachtoffer 2] wanneer en/of waar zij moest werken als prostituee en/of bepaald hoe lang en/of tot hoe laat die [slachtoffer 2] (dagelijks) als prostituee moest werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 2] als prostituee en/of die [slachtoffer 2] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 2] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- ( het) door die [slachtoffer 2] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 2] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 2] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [slachtoffer 2] geuit en/of die [slachtoffer 2] voorzien van drugs en/of (aldus) die [slachtoffer 2] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2012 tot en met 31 augustus 2012 in de gemeente [plaats] en/of [plaats] en/of (elders) in Nederland en/of in Tsjechië,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

- een ander, te weten de Tsjechische [slachtoffer 3], door een feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3] en/of

- die [slachtoffer 3] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 3] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een)derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer 3] door een feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- die [slachtoffer 3] door een feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 3]’s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft/is verdachte toen aldaar

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin die [slachtoffer 3] verkeerde en/of die [slachtoffer 3] (emotioneel) van hem verdachte afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 3] vanuit Tsjechië naar/in Nederland overgebracht/vervoerd en/of die [slachtoffer 3] (vervolgens) (aldaar) in zijn/een woning ondergebracht, althans voor die [slachtoffer 3] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer 3] (een) werkplek(ken)/cabine(s) geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [slachtoffer 3] naar haar werkplek(ken)/cabine(s) gebracht of van haar werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of

- bepaald - zonder rekening te houden met haar fysieke gesteldheid - voor die [slachtoffer 3] wanneer en/of waar zij moest werken als prostituee en/of bepaald hoe lang en/of tot hoe laat die [slachtoffer 3] (dagelijks) als prostituee moest werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 3] als prostituee en/of die [slachtoffer 3] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze /bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 3] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- ( het) door die [slachtoffer 3] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 3] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 3] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [slachtoffer 3] geuit en/of die [slachtoffer 3] (aldus) in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich (te) weinig of moeilijk kon onttrekken aan de van verdachte en/of uitgaande dwang.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Partiële vrijspraken ‘dwang’

Ten aanzien van het onder 2 en 3 tenlastegelegde

Verdachte heeft ontkend dat hij [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] in een situatie van uitbuiting heeft gebracht of willen brengen door een in artikel 273f lid 1 sub 1, van het Wetboek van Strafrecht genoemd dwangmiddel. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben eveneens ontkend dat sprake is geweest van enige vorm van dwang, misleiding of misbruik door de verdachte zoals ten laste is gelegd. Gelet op deze verklaringen, en er in het dossier onvoldoende bewijs aanwezig is dat voormelde verklaringen weerspreekt, behoort verdachte te worden vrijgesproken van het onder 2 en 3 ten laste gelegde voor zover dat betrekking heeft op artikel 273f lid 1 Sr sub 1, sub 4, sub 6 en sub 9.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde wordt weersproken door de na te melden bewijsmiddelen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze bewijsmiddelen te twijfelen.

Stukken uit het dossier

Zaakdossier [slachtoffer 1]

[getuige] heeft op 24 juli 2012 een verklaring afgelegd over het meisje [slachtoffer 1] (het hof begrijpt [slachtoffer 1]). [getuige] heeft dit meisje nooit gezien, maar zij weet van [betrokkene 1] ([betrokkene 1]) dat zij twee jaar lang voor [verdachte] heeft gewerkt. Zij werkte aan [straat] en woonde in de woning aan de [adres] te [plaats]. [getuige] weet dat [verdachte] dit adres niet wilde laten lopen, omdat er op dat adres vier personen ingeschreven mogen staan. Zij heeft dit allemaal van [betrokkene 1] gehoord. Zij weet ook dat [verdachte] tegen [betrokkene 1] heeft gezegd dat ze er voor moest zorgen dat het meisje uit de woning werd gezet. [verdachte] wilde niet meer dat ze aan het werk ging omdat ze niet veel geld meer verdiende. Ook dit heeft ze van [betrokkene 1] gehoord.

Op 28 november 2011 werd [slachtoffer 1] door de politie gehoord (nadat zij was aangehouden in verband met openstaande boetes). Zij heeft toen verklaard dat ze in [plaats] in de prostitutie werkte en dat ze sinds 2010 in Nederland verblijft. [slachtoffer 1] werkt al 7 jaar in de prostitutie. Sinds ongeveer 1 jaar woont ze aan de [adres] in [plaats]. Ze woont daar met een ander meisje genaamd [betrokkene 3]. De vriend van [slachtoffer 1] heeft die woning geregeld. Zijn naam is [verdachte]. [slachtoffer 1] kan niet zonder [verdachte]. Zij kent hem al 12 jaar.

Verdachte is op 24 oktober 2012 gehoord door de politie. Hij heeft onder meer verklaard dat hij tot ongeveer mei 2011 een relatie heeft gehad met [slachtoffer 1]. Ze hebben samen een auto gekocht. Zij kon niet rijden, dus verdachte reed er in. Op de vraag waarom de auto op naam van [slachtoffer 1] stond, heeft verdachte gezegd dat het haar auto was. Ze hebben de auto 2 of 3 maanden gehad. Het was een 1997 Mercedes E Klasse.

Volgens een proces-verbaal van bevindingen stond volgens de gegevens van het RDW een Mercedes Benz E300, kenteken: [kenteken] van 25 augustus 2010 tot en met 2 november 2010 op naam van [slachtoffer 1]. Volgens de gegevens van het CJIB zijn er in de periode met die auto verschillende overtredingen gemaakt. Volgens Blue View is de betreffende auto op 28 september 2010 op [straat] gezien. Verdachte was toen bestuurder.

Verdachte heeft ter zitting van rechtbank op 6 september 2013 verklaard dat hij begin juni 2011 naar Bulgarije is gegaan en dat hij op 28 februari 2012 terug kwam in Nederland.

Op 29 november 2011 is er een telefoongesprek tussen verdachte (G) en [betrokkene 2] (B) getapt.

B: Ik ging gisteren naar het politiebureau om [slachtoffer 1] op te halen.

G: Wat had ze gedaan?

B: Ze was eerder weggegaan na het werk (…) Smerissen hebben haar bij het station opgepakt. 840 euro aan boetes, vanwege een auto. (…) Is deze auto overgeschreven?

G: Nee, de geldboetes zijn nog van de Mercedes. Ze stonden op haar naam. (…)

B: En had hij een Nederlands kenteken?

G: Ja.

B: Op wiens naam staat nu de Mercedes?

G: Ik heb hem laten uitschrijven. (…) Ik heb hem aan de Macedoniër verkocht.

B: (…) Een politieagent belde me gisteren (…) Hij zei: ‘kent u [slachtoffer 1] huppeldepup? Ze heeft een boete met de auto’ (…). Ik zei maar ze kan niet rijden. Wat voor een boete met een auto zou ze hebben?’ (…) Ik heb betaald. Ik haalde haar op. (….) En ze had geld klaargezet voor de huur voor vandaag, maar ik heb dit geld gisteren gegeven. (….) Ze verprutst het. Het begint net goed te lopen op haar werk, net zijn de dingen in orde.

G: Net is een week..

B: Hou maar op man. Dit zei ik ook tegen haar: ‘Wat doe je, waarom ga je om 8 uur naar huis? Waar ging je heen?’

G: (…) net was ze met het afbetalen van geld begonnen.

(….)

G: Kijk daar, maak haar een beetje bang, die zeug, begrijp je, want ik weet het niet, ze heeft al 2 maanden geen centjes meer gestuurd.

Op 1 december 2011 is een telefoongesprek tussen verdachte (G) en [slachtoffer 1] (M) getapt. .

M: Liefste van me.

G: Wat doe je?

M: Niks, ik ben aan het werk.

(….)

G: (…) en de auto is verpand. Geen idee wat we moeten doen.

M: Wat moet je voor de auto betalen?

G: De auto heb ik voor 7000 euro verpand.

M: Nou, voor de 20ste lukt het ons om die terug te kopen.

Op 4 december 2011 is er een telefoongesprek getapt tussen verdachte (G) en [slachtoffer 1] (M). M: Hopelijk kan ik wat meer verdienen (…) inclusief fix is het 1000 euro, maar ik moet 850 aan [betrokkene 2] geven.

G: Prima.

(…)

M: (…) het moet toch 1000 euro bij elkaar zijn om aan jou te kunnen sturen.

Op 4 december 2011 werd een telefoongesprek tussen verdachte (G) en [slachtoffer 1] (M) getapt.

M: Ik heb er eentje voor 70 binnen laten gaan … voor twee keer, wat moet ik anders?

(…)

M: Oke, ik hou van je.

G: Best, doe je best want het is klote.

M: Ja.

G: Er is geen auto meer over, niks.

M: Er is wel werk hier, maar… het kan alleen maar dagdienst of nachtdienst…zo lukt het niet…ik moet 12 uur, 14 uur werken..

G: Als het nodig is, doe je dat…en rust je later uit.

Op 5 december 2011 wordt er een telefoongesprek tussen verdachte (G) en [slachtoffer 1] (M) getapt.

M: (…) Ik ben bij [betrokkene 2] langs geweest (…)

G: Heb je het geregeld?

M: Ik heb hem 850 gegeven

G: Goed zo.

M: (…) Ik wil 1000 euro verdienen in 3 dagen, zodat ik je geld kan sturen.

G: Ik ben in alle opzichten blut.

M: (…) [betrokkene 3] belde (…) ze zegt de stroom wordt afgesloten (…) Ik zeg: ik heb op dit moment geen geld voor de energierekening .

G: Wat is dat voor energierekening van 300 euro?

M: Nou, [betrokkene 4], [naam] en ik moeten ieder 300 euro betalen…er zijn rekeningen voor water en energie en zo…

G: Wat nu, ik heb afgesproken dat [betrokkene 4] dit betaalt en dat jij de fix (het hof begrijpt: de huur) betaalt.

(…)

G: jij betaalt niks. (…) Ik bel zo [betrokkene 4]. (…) We hebben afgesproken dat hij de oude rekeningen betaalt en jij in je eentje de huur betaalt.

M: Klopt en die heb ik betaald, de huur.

G: Goed zo.

Op 6 december 2011 is een telefoongesprek tussen verdachte (G) en [slachtoffer 1] (M) getapt.

M: Er is geen werk. Er komt niemand langs.

G: Daar ga je weer, een week en nu schijt je je weer onder. Tot aan je oren.

Op 7 december 2011 wordt een gesprek getapt tussen verdachte (G) en [slachtoffer 1] (M). M: [bijnaam verdachte] love you

(….)

G: Zonder geld geen ‘love you’.

M: Aa, is dat zo? (…) Komt goed, rustig aan. (…) Ik moet 12 uur werken om geld te kunnen verdienen. (…) laten we er niet over piekeren, het komt goed…love you [bijnaam verdachte], ik heb van je gedroomd.

G: Zonder euro’s is er geen ‘love you’.

Op 18 november 2011 is een telefoongesprek tussen [slachtoffer 1] (M) en [betrokkene 2] (B) getapt. M: (…) Ik heb de vitrine in [plaats] verlaten (….) Maar daarna moest ik van [verdachte] in de nachtploeg. Ik zei: [verdachte] ik zal op verlies staan, het is donderdag en er is geen werk. En ik heb net tegen hem verteld dat ik op verlies stond. Hij zei: ‘lage vieze drugsverslaafde’.

Op 20 januari 2012 vindt er een skype gesprek plaats tussen verdachte (G) en [betrokkene 2] (B). B: Zij werkt niet.

G: Ik wist het.

G: Heeft drugs gebruikt

B: allemaal

G: [betrokkene 2] ga morgen en pak de sleutels van iedereen af, ik heb iemand gevonden die de huur zal betalen, dit misbaksel kan opdonderen.

G: Ik heb het zwijn laten weten dat zij haar spullen moet pakken voor morgenochtend en aan jou alle sleutels moet geven.

Op 25 januari 2012 vindt er een skype gesprek plaats tussen verdachte (G) en [betrokkene 1] [betrokkene 1] (Y).

G: Ik heb dat zwijn laten weten dat zij vrijdag de flat moet verlaten, als je daar bent, zeg tegen haar dat jij de sleutels aan de huurbaas terug moet geven en neem ze mee.

Op 26 januari 2012 vindt er een skype gesprek plaats tussen verdachte (G) en [betrokkene 1] [betrokkene 1] (Y).

Y: [slachtoffer 1] belt mij net en huilt aan de telefoon.

G: Het kan mij niet schelen.

Y: [verdachte], zij huilt hoe moet ik de sleutels meenemen en haar op straat achterlaten.

G: zij zal hoe dan ook op 28 op straat belanden.

Op 1 februari 2012 is een telefoongesprek getapt tussen [betrokkene 2] (B) en [slachtoffer 1] (M).

B: [betrokkene 1] belde me. (…) Ze zegt jullie hebben gesproken.. ze vroeg om de sleutels, jij wilde ze niet geven. (…) Ze zegt: als ik de woning krijg…[verdachte] heeft [naam huisbaas] gebeld om het contract vanaf maandag op te stellen…er zou daar een ander meisje komen wonen.

(…)

M: Er staan hier drie banken, [betrokkene 2]…twee slaapkamers…als er een meisje hier komt wonen….ik ben toch geen hond (…) het is ook mijn schuld, maar ik kan toch niet met 2 euro op straat komen te staan.

(….)

B: Maar zij wil niet met jou wonen. (…) [verdachte] zei tegen haar dat zij in de woning moet intrekken en die voor hem houdt tot hij terugkomt. Als [verdachte] terugkomt krijgt hij de woning van haar. Maar zij wil daar alleen zitten.

Zaaksdossier [slachtoffer 2]

Op 19 juli 2012 is [getuige] gehoord. Zij heeft verklaard dat [verdachte] voor september 2011 in de gevangenis zat en dat toen hij daar uit kwam contact kreeg met [betrokkene 1] ([betrokkene 1]). Op een avond toen [getuige] niet aan het werk was, was [betrokkene 1] met [verdachte] aan het skypen. [getuige] hoorde toen dat [verdachte] [betrokkene 1] aanbood om meisjes voor haar naar Nederland te brengen. Hij zou eerst een meisje naar Nederland brengen zodat [betrokkene 1] de papieren voor dit meisje kon regelen. Daarna zou hij meer meisjes naar Nederland brengen. [betrokkene 1] heeft het meisje laten zien dat als eerste zou komen. [betrokkene 1] heeft het meisje van Schiphol gehaald en daarna kwamen ze naar de [straat]. [getuige] zei dat dit meisje niet op de [straat] kon werken. [betrokkene 1] heeft toen het meisje naar [plaats] gestuurd. Daarna heeft [verdachte] nog twee meisjes gestuurd. Omdat er niet voldoende werk in [plaats] was heeft [betrokkene 1] de meisjes naar het appartement van [verdachte] gebracht. [verdachte] mocht een tijdje niet naar Nederland komen en daarna kwam hij naar Nederland. Hij wilde pooier worden van het eerste meisje (p. 119 en 120). [verdachte] zou de meisjes mee naar Nederland nemen en [betrokkene 1] zou geld van de meisjes krijgen. [betrokkene 1] heeft voor het eerste meisje een kamer in [plaats] geregeld. Dat was in februari 2012. [betrokkene 1] deed dit omdat ze pooier wilde worden. [betrokkene 1] kreeg geld van dit meisje en dat stuurde ze naar [verdachte] in Bulgarije. Toen [verdachte] in Nederland kwam, werd hij opgepakt en zat hij drie maanden gedetineerd. [betrokkene 1] vertelde haar dit allemaal. .

Op 24 juli 2012 is [getuige] opnieuw gehoord. Zij heeft verklaard dat het meisje op de foto [slachtoffer 2] (het hof begrijpt: [slachtoffer 2]) is. Zij heeft [slachtoffer 2] voor het eerst gezien toen [betrokkene 1] [slachtoffer 2] van Schiphol haalde. [betrokkene 1] heeft in Nederland de zaken voor [slachtoffer 2] geregeld, zoals de plek waar [slachtoffer 2] ging werken en de aanschaf van condooms. [betrokkene 1] zei tegen [getuige] dat ze dit deed om [verdachte] te helpen. [getuige] weet dat [verdachte] het ticket voor [slachtoffer 2] heeft gekocht en dat [slachtoffer 2] dit terug moest betalen aan [verdachte].

Op 23 januari 2012 is er een gesprek via Skype tussen verdachte (G) en [betrokkene 1] (Y).

G: Over het ticket. Ik ben van plan dat zij voor vrijdag vertrekt.

Y: Zoals je wil.

G: Ik zal haar sturen.

Op 25 januari 2012 is er een gesprek via Skype tussen verdachte (G) en [betrokkene 1] (Y).

Y: Moet er vrijdag – als zij komt – betaald worden voor de flat

G: Goed, maar vind een werkplek voor haar omdat ik geen geld heb

G: Zij heeft mij verteld dat zij zonder papieren in [plaats] mocht werken.

Op 26 januari 2012 vindt er een Skypegesprek plaats tussen verdachte en [betrokkene 1].

Verdachte zegt: Neem [slachtoffer 2] (het hof begrijpt: [slachtoffer 2]) mee naar jou omdat ik de flat zal opzeggen.

Op 15 februari 2012 is er een Skypegesprek tussen verdachte en [betrokkene 1] waarin verdachte zegt: En voor [slachtoffer 2] (het hof begrijpt: [slachtoffer 2]) zijn er ook andere varianten, jij moet in [plaats] op de 25 kijken, daar kan zij door 40 zigeuners worden geneukt, dat is geen probleem voor haar, vroeger was zij zonder papieren.

Op 20 februari 2012 informeert verdachte bij [betrokkene 1] waar [slachtoffer 2] is en wat zij aan het doen is. [betrokkene 1] antwoordt dat met haar alles ok is, dat haar profiel is goedgekeurd en dat zij online is. [slachtoffer 2] bevindt zich nu in [plaats]. Verdachte wil weten of [betrokkene 1] de inschrijving van [slachtoffer 2] bij de gemeente heeft geregeld. Dat blijkt nog niet het geval.

[slachtoffer 2] heeft op 7 augustus 2012 verklaard dat zij [verdachte] al jaren kent en dat ze hem kent van de (Bulgaarse) kust.

[slachtoffer 2] heeft op 26 juli 2012 verklaard dat zij op 27 januari 2012 per vliegtuig naar Nederland is gekomen. Zij landde op Schiphol. Zij is naar Nederland gekomen om te werken. Het was de eerste keer dat ze in Nederland was. Toen zij in Nederland arriveerde, ging ze naar de [straat]. De huisbaas heette [naam huisbaas]. [naam huisbaas] heeft het contract opgemaakt en zij heeft hem 700 euro gegeven. Zij wilde zo snel mogelijk werk vinden om haar leningen af te betalen. [betrokkene 1] ([betrokkene 1]) heeft haar geholpen met de contacten en het aanmaken van een profiel. [betrokkene 1] heeft haar geholpen bij het regelen van papieren en aangegeven waar [slachtoffer 2] kon werken zolang haar papieren niet in orde waren. Zij is toen naar [plaats] gegaan. Er was een raam vrij en [betrokkene 1] heeft de kamer betaald en condooms gekocht.

Zaaksdossier [slachtoffer 3]

Op 3 oktober 2012 is [slachtoffer 3] door de politie gehoord. Zij heeft verklaard dat zij met [verdachte] in contact is gekomen omdat zij hulp nodig had met het vinden van een raam. Via Facebook heeft zij contact gehad met [verdachte]. Zij heeft hem verteld dat zij als prostituee wilde werken waarna zij telefoonnummers hebben uitgewisseld. Vervolgens hebben zij afgesproken in een bar in Tsjechië. [slachtoffer 3] heeft met [verdachte] afgesproken dat hij haar uit Tsjechië zou halen, naar Nederland brengen en in Nederland een kamer voor haar zou regelen. [slachtoffer 3] is samen met de [verdachte] in een auto naar Nederland gekomen. [verdachte] heeft [slachtoffer 3] geld geleend om de eerste dag het raam te kunnen betalen. [slachtoffer 3] heeft nadat zij met [verdachte] naar Nederland is gereisd, een week in de woning van [verdachte] verbleven. [verdachte] heeft met een Bulgaarse man in Tsjechië contact gehad over het ophalen van [slachtoffer 3].

Verdachte heeft ter terechtzitting van het hof op 28 februari 2014 verklaard dat hij via Facebook contact heeft gehad met [slachtoffer 3] en dat hij haar in Tsjechië heeft opgehaald en naar Nederland heeft gebracht.

Op 12 augustus 2012 te 4:32:32 vindt er een tapgesprek plaats tussen verdachte (003) en NNman (NN).

NN zegt met die persoon gesproken te hebben, zelf is die persoon (het hof begrijpt: [slachtoffer 3]) nu bij NN. Zij wilde vertrekken en NN vraagt wanneer 003 komen zal. 003 vraagt of het zeker is, 003 wil niet alleen heen en weer reizen. 003 zal morgen vertrekken.

003 kan nu niet vertrekken omdat hij gisterenavond naar een party was, er was een festival (…).

Op 12 augustus 2012 te 9:07:39 uur vindt er een tapgesprek plaats tussen verdachte (003) en NNman (NN).

NN: Stap in de auto en kom haar ophalen.

003 is bang dat hij niet door de (drugs)test zou komen als hij gecontroleerd zou worden.

NN zegt dat 003 voor 8 a 9 uur in de avond moet komen. Als 003 later komt kan hij haar niet ophalen.

003 is bang te vertrekken vanwege een mogelijke drugstest.

NN: Nu is het moment voor je (aangebroken) om haar op te halen.

003 klaagt weer over de party gisteren. 003 is bang nu al te vertrekken omdat hij bij een (drug)test problemen kan krijgen: de auto wordt stopgezet en vervolgens krijg je boetes.

NN: zegt: beslis maar. Ik zeg tegen je: hoe sneller je haar komt ophalen, hoe beter het voor je zal zijn.

NN zegt dat 003 hem terug moet bellen na aankomst. Hun moeder is aan het werk, de vader is er niet. NN ziet geen probleem: 003 gaat voor het flatgebouw staan, zij stapt in de auto en vertrekt.

003 zegt goed en vraagt NN om haar te bellen of een sms te sturen dat 003 vanavond daar zal zijn.

Op 12 augustus 2012 te 12:53:01 uur vindt er een tapgesprek plaats tussen verdachte (003) en NNman (NN).

003: Ik vertrek.

NN: Goed, ik zal haar zo bellen.

Verdachte heeft ter terechtzitting van de rechtbank op 6 september 2013 verklaard dat het telefoongesprek van 12 augustus 2012 een gesprek was met een vriend in Tsjechië. [slachtoffer 3] was door haar vriend mishandeld. Zijn vriend heeft haar toen opgehaald en meegenomen naar diens huis. Verdachte heeft [slachtoffer 3] meegenomen vanuit Tsjechië naar Nederland. [slachtoffer 3] woonde ook op de [straat] in [plaats]

Op 13 augustus 2012 stuurt de telefoon van verdachte een SMS.

Er was toch een telefoon van ramen voor Tsjechische vrouwen bij [naam]?

Op 13 augustus 2012 stuurt de telefoon van verdachte een SMS.

Ik wil dat je vraagt of er vrije zijn morgen.

Op 18 augustus 2012 stuurt de telefoon van [slachtoffer 3] een SMS naar de telefoon van verdachte.

Ik heb nu eentje gehad. Ik zeg tegen hem niet in mijn kont. Hij heef hem daar toch ingeduwd. Nu doet het pijn.

Het hof leidt uit de gebezigde bewijsmiddelen het volgende af.

Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde ([slachtoffer 1])

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [slachtoffer 1] in de bewezenverklaarde periode werkzaam was in de prostitutie, verliefd was op de verdachte, de boetes voor verdachte heeft betaald, de huur van het appartement van verdachte heeft betaald en met haar prostitutiewerkzaamheden zoveel geld probeerde te verdienen dat ze – nadat de huur was betaald – geld naar verdachte kon sturen.

[slachtoffer 1] bevond zich door haar verliefdheid op verdachte in een kwetsbare positie. Verdachte heeft daar misbruik van gemaakt door kenbaar te maken dat er zonder geld geen liefde was (‘zonder geld geen love you’). [slachtoffer 1] zei daarop dat verdachte zich geen zorgen hoeft te maken en dat ze aan het werk gaat.

[slachtoffer 1] heeft in die periode daadwerkelijk met haar verdiensten uit de prostitutie de huur betaald van het appartement waar verdachte (voor zich zelf of voor anderen) gebruik van maakte en dus profijt van had. Nadat was gebleken dat [slachtoffer 1] te weinig verdiende, liet verdachte haar zonder pardon uit het appartement zetten, zodat het bewoond kon worden door iemand die wel de huur kon betalen. In november en december 2011 dreigde verdachte [slachtoffer 1] nog niet met uitzetting en kennelijk was het toen zo dat [slachtoffer 1] in het appartement mocht blijven omdat verdachte dacht nog te kunnen profiteren van de uitbuiting van [slachtoffer 1].

Verdachte heeft in 2010 gebruik gemaakt van een auto die op naam stond van [slachtoffer 1]. Verdachte heeft verklaard dat die auto van hun samen was. In november 2011 werd [slachtoffer 1] aangehouden in verband met openstaande boetes voor verkeersovertredingen die met de betreffende auto waren begaan. [betrokkene 2] heeft het bedrag van de boetes toen betaald aan de politie en [slachtoffer 1] heeft [betrokkene 2] later uit de prostitutieopbrengst het geld terug betaald. Verdachte heeft verklaard dat hij in de auto reed, omdat [slachtoffer 1] niet kon rijden en ook [betrokkene 2] zou tegen de politie hebben gezegd dat [slachtoffer 1] niet kon rijden. Tenslotte is door de politie daadwerkelijk een keer geconstateerd dat verdachte in de auto reed. Gelet op het bovenstaande gaat het hof er van uit dat de verkeersovertredingen door verdachte zijn begaan en niet door [slachtoffer 1] en dat [slachtoffer 1] dus in de tenlastegelegde periode de boetes van verdachte heeft betaald.

Anders dan de rechtbank acht het hof niet bewezen dat de uitbuitingsperiode ruim twee jaar heeft geduurd. Weliswaar is bekend dat [slachtoffer 1] ook in 2010 in de prostitutie werkte en een relatie had met verdachte, maar uit geen enkel bewijsmiddel blijkt dat verdachte toen ook al misbruik maakte van de kwetsbaarheid van [slachtoffer 1] en dat verdachte door dat misbruik profiteerde van haar inkomsten. [slachtoffer 1] is niet gehoord en heeft dus geen verklaring afgelegd, terwijl ook geen financieel onderzoek is verricht waaruit zou blijken dat verdachte geen eigen inkomsten had en alleen of vooral leefde van de inkomsten van [slachtoffer 1]. Uit het feit dat uit de telefoongesprekken van november en december 2011 blijkt dat er in die periode sprake was van een uitbuitingssituatie, kan niet zonder nader bewijs worden afgeleid dat ook in alle andere maanden van 2011 en het jaar 2010 sprake was een zelfde soort situatie.

Ten aanzien van [slachtoffer 2] volgt uit de bewijsmiddelen, dat zij op 27 januari 2012 (vanuit Bulgarije) op Schiphol is gearriveerd. Zij is toen naar het appartement dat bij verdachte in gebruik was aan de [straat] gegaan. Het huurcontract is op haar naam gezet. Verdachte kent ze al langere tijd. Met behulp van [betrokkene 1] kon ze in Nederland als prostituee aan het werk. Vlak voor de aankomst van [slachtoffer 2] in Nederland en vlak er na hebben verdachte (die zich in Bulgarije bevond) en [betrokkene 1] via Skype contact. Verdachte wil informatie over [betrokkene 1]; hij wil weten of ze aan het werk is en of haar documenten al zijn geregeld. Ook geeft hij aan waar [betrokkene 1] zou kunnen werken als prostituee. Op 20 januari 2012, een week voor de aankomst van [slachtoffer 2], laat verdachte aan [betrokkene 2] weten dat [slachtoffer 1] de woning (aan de [straat]) moet verlaten, omdat hij iemand heeft gevonden die de huur wel kan betalen. Een paar dagen voor de aankomst van [slachtoffer 2] in Nederland, laat verdachte aan [betrokkene 1] weten dat hij haar zal sturen. Tenslotte heeft [getuige] verklaard dat verdachte [betrokkene 1] heeft aangeboden meisjes voor haar naar Nederland te brengen en dat het eerste meisje op Schiphol is aangekomen en in [plaats] is gaan werken. Het hof gaat er van uit dat dit eerste meisje [slachtoffer 2] is geweest. [getuige] heeft verklaard dat verdachte het ticket voor [slachtoffer 2] heeft betaald.

Het hof leidt uit het bovenstaande af dat verdachte op zoek is geweest naar een meisje dat hij in verband met de samenwerking met [betrokkene 1] naar Nederland kon sturen om in de prostitutie te laten werken en dat in staat was om de huur van zijn appartement aan de [straat] te betalen, dat hij in Bulgarije contact heeft gehad met [slachtoffer 2] en dat zij door zijn toedoen in Nederland terecht is gekomen en dat zijn doel was haar in de prostitutie te laten werken. Aldus heeft verdachte [slachtoffer 2] in Bulgarije aangeworven met als doel om haar in Nederland in de prostitutie te laten werken.

Ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde ([slachtoffer 3]).

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [slachtoffer 3] in de prostitutie wilde werken. Daartoe heeft zij contact gezocht met verdachte. [slachtoffer 3] heeft verdachte daarbij verteld over haar plannen om in de prostitutie te gaan werken en verdachte om hulp gevraagd bij het vinden van een raam. Verdachte heeft [slachtoffer 3] vervolgens, in de periode gelegen tussen 12 augustus 2012 en 13 augustus 2012, in Tsjechië opgehaald en naar Nederland gebracht. Verdachte is, vrijwel direct na aankomst in Nederland, op zoek gegaan naar een raam voor [slachtoffer 3]. Enkele dagen na haar aankomst in Nederland is [slachtoffer 3] daadwerkelijk in de prostitutie beland.

De verklaring van verdachte dat hij eerst in Nederland op de hoogte raakte van de wens van [slachtoffer 3] om in de prostitutie te werken, acht het hof niet aannemelijk nu deze verklaring wordt weersproken door de verklaring van [slachtoffer 3]. De verklaring van [slachtoffer 3] sluit aan bij het handelen van verdachte: het zoeken naar een werkplek voor [slachtoffer 3], vrijwel direct na aankomst in Nederland.

Anders dan door de raadsman is gesteld, is het hof van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte [slachtoffer 3] heeft medegenomen met het oogmerk haar in Nederland er toe te brengen zich beschikbaar te stellen in de prostitutie.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van november 2011 tot en met januari 2012 in de gemeente [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats] en/of (elders) in Nederland en/of Bulgarije,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

- een ander, te weten de Bulgaarse [slachtoffer 1], door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/ofdoor misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 1]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft/is verdachte toen aldaar

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin die [slachtoffer 1] verkeerde en/of een liefdesrelatie met die [slachtoffer 1] aangegaan en/of die [slachtoffer 1] ingepalmd en/of (aldus) die [slachtoffer 1] (emotioneel) van hem, verdachte, afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 1] in (een) woning(en) ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer 1] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer 1] (een) werkplek(ken)/cabine(s) geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [slachtoffer 1] naar haar werkplek(ken)/ cabine(s) gebracht of laten brengen en/of van haar werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- bepaald - zonder rekening te houden met haar fysieke gesteldheid - voor die [slachtoffer 1] wanneer en/of waar zij moest werken als prostituee en/of bepaald hoe lang en/of tot hoe laat die [slachtoffer 1] (dagelijks) als prostituee moest werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 1] als prostituee en/of die [slachtoffer 1] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 1] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- (het) door die [slachtoffer 1] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 1] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 1] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [slachtoffer 1] geuit en/of die [slachtoffer 1] (aldus) in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of uitgaande dwang;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 maart 2012 in de gemeente [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats] en/of (elders) in Nederland en/of in Antwerpen en/of (elders) in België en/of Bulgarije

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

- een ander, te wetende Bulgaarse [slachtoffer 2], door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of

- die [slachtoffer 2]heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer 2] door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot liet verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of

- die [slachtoffer 2] door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 2]¿s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft/is verdachte toen aldaar

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin die [slachtoffer 2] verkeerde en/of die [slachtoffer 2] ingepalmd en/of (aldus) die [slachtoffer 2] (emotioneel) van hem, verdachte, afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 2] vanuit Bulgarije naar/in Nederland overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of die [slachtoffer 2] (vervolgens) (aldaar) in zijn/een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer 2] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer 2] (een) werkplek(ken)/cabine(s) geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [slachtoffer 2] naar haar werkplek(ken)/cabine(s) gebracht of laten brengen en/of van haar werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- bepaald - zonder rekening te houden met haar fysieke gesteldheid - voor die [slachtoffer 2] wanneer en/of waar zij moest werken als prostituee en/of bepaald hoe lang en/of tot hoe laat die [slachtoffer 2] (dagelijks) als prostituee moest werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 2] als prostituee en/of die [slachtoffer 2] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 2] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- (het) door die [slachtoffer 2] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 2] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 2] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [slachtoffer 2] geuit en/of die [slachtoffer 2] voorzien van drugs en/of (aldus) die [slachtoffer 2] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang; 3.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2012 tot en met 31 augustus 2012 in de gemeente [plaats] en/of [plaats] en/of (elders) in Nederland en/of in Tsjechië,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

- een ander, te wetende Tsjechische [slachtoffer 3], door een feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3] en/of

- die [slachtoffer 3]heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 3] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een)derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer 3] door een feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- die [slachtoffer 3] door een feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 3]’s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft/is verdachte toen aldaar

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin die [slachtoffer 3] verkeerde en/of die [slachtoffer 3] (emotioneel) van hem verdachte afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 3] vanuit Tsjechië naar/in Nederland overgebracht/vervoerd en/of die [slachtoffer 3] (vervolgens) (aldaar) in zijn/een woning ondergebracht, althans voor die [slachtoffer 3] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer 3] (een) werkplek(ken)/cabine(s) geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [slachtoffer 3] naar haar werkplek(ken)/cabine(s) gebracht of van haar werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of

- bepaald - zonder rekening te houden met haar fysieke gesteldheid - voor die [slachtoffer 3] wanneer en/of waar zij moest werken als prostituee en/of bepaald hoe lang en/of tot hoe laat die [slachtoffer 3] (dagelijks) als prostituee moest werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 3] als prostituee en/of die [slachtoffer 3] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze /bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 3] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- (het) door die [slachtoffer 3] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 3] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 3] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [slachtoffer 3] geuit en/of die [slachtoffer 3] (aldus) in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich (te) weinig of moeilijk kon onttrekken aan de van verdachte en/of uitgaande dwang.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel.

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Bij het bepalen van de straf zijn de strafdoeleinden leidend. Het gaat daarbij om de vergelding, generale en speciale preventie.

Ten aanzien van de vergelding geldt dat verdachte gedurende drie maanden [slachtoffer 1] heeft uitgebuit in die zin dat hij misbruik heeft gemaakt van haar verliefdheid door haar als prostituee te laten werken en te profiteren van haar verdiensten. Toen in januari 2012 bleek dat die verdiensten uitbleven, heeft verdachte [slachtoffer 1] (die geen financiële middelen had) zonder pardon zijn woning uit laten zetten om plaats te maken voor [slachtoffer 2].

Met de uitbuiting van [slachtoffer 1] en de wijze waarop verdachte haar heeft weggedaan toen ze onvoldoende rendabel bleek, heeft verdachte [slachtoffer 1] gereduceerd tot handelswaar. Het misbruik van [slachtoffer 1] en de minachting voor haar als mens, rechtvaardigen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Hoewel niet is gebleken dat [slachtoffer 2] toen zij in Nederland zat door verdachte is uitgebuit, is zij wel mede door toedoen van verdachte in Nederland gekomen en in de prostitutie aan het werk gegaan. Hetzelfde geldt voor [slachtoffer 3]. Omdat het hof anders - dan de rechtbank en anders dan de advocaat-generaal - niet bewezen acht dat verdachte ten aanzien van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] de gedragingen heeft gepleegd die strafbaar zijn gesteld in artikel 273f lid 1 sub 1 en 4 (ten aanzien van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2]) en sub 6 en 9 (ten aanzien van [slachtoffer 2]), zal het hof verdachte een lagere straf opleggen dan is gevorderd door de advocaat-generaal en dan is opgelegd door de rechtbank.

Ten aanzien van de generale en speciale preventie geldt dat door middel van uitbuiting van vrouwen in de prostitutie veel geld verdiend kan worden en dat daarom ook uit oogpunt van speciale en generale preventie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.

Voor verdachte geldt bovendien dat hij geen enkel inzicht heeft getoond in het kwalijke van zijn gedrag. Daarbij komt dat blijkens het uittreksel justitiële documentatie van 12 februari 2014 verdachte eerder ter zake van mensenhandel onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf. Deze veroordeling heeft verdachte er niet van weerhouden zich opnieuw bezig te houden met mensenhandel.

Het hof zal, alles afwegende, aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren opleggen. Die straf is passend en geboden.

Beslag

Teruggave

Het hof zal gelasten dat de overige hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggeven goederen worden teruggeven aan verdachte nu deze goederen hem toebehoren. De advocaat-generaal heeft ook gevorderd dat deze goederen worden teruggeven.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57 en 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- twee zwarte joggingbroeken;

- het Bulgaarse paspoort van verdachte.

Aldus gewezen door

mr J.D. den Hartog, voorzitter,

mr H. Abbink en mr M. Keppels, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr G.J.B. van Weegen, griffier,

en op 14 maart 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige, genummerd 30-096943, gesloten en getekend op 31 juli 2012 te [plaats] door [verbalisant 1], inspecteur, en [verbalisant 2], brigadier van het KLPD (als bijlage op pagina 92 en 93 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een BlueView Registratie Rapportg, proces- verbaal van verhoor van [slachtoffer 1] (als bijlage op pagina 33 en 34 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor verdachte, genummerd 30172724, gesloten en getekend op 24 oktober 2012 te Zwolle door [verbalisant 3] en [verbalisant 4], verbalisanten van het KLPD (als bijlage op pagina 181 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen, genummerd 30234056, gesloten en getekend op 15 januari 2013 te Zwolle door [verbalisant 5], hoofdagent van het KLPD (als bijlage op pagina 277 en 278 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

De verklaring van verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van de rechtbank op 6 september 2013 (pagina 4 van het proces-verbaal).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 41 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 64 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 50 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 78 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 79 en 80 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 82 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 84 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 63 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 271 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 239 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 239 en 240 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een tapgesprek (als bijlage op pagina 135 en 135A van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige, genummerd 30-089624, gesloten en getekend op 19 juli 2012 te [plaats] door [verbalisant 1] en [verbalisant 4], inspecteurs van het KLPD (als bijlage op pagina 124-126 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige, genummerd 30-096943, gesloten en getekend op 31 juli 2012 te [plaats] door [verbalisant 1], inspecteur, en [verbalisant 2], brigadier van het KLPD (als bijlage op pagina 88 en 89 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 1]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 9 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 14 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 15 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 23 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 23 en 24 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige, genummerd 30-098909, gesloten en getekend op 7 augustus 2012 te [plaats] door [verbalisant 1], inspecteur, en [verbalisant 6], hoofdagent van het KLPD (als bijlage op pagina 67 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige, genummerd 30-094386, gesloten en getekend op 27 juli 2012 door [verbalisant 1], inspecteur, en [verbalisant 6], hoofdagent van het KLPD (als bijlage op pagina 74 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige, genummerd 30-094386, gesloten en getekend op 27 juli 2012 door [verbalisant 1], inspecteur, en [verbalisant 6], hoofdagent van het KLPD (als bijlage op pagina 77 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige, genummerd 30-094386, gesloten en getekend op 27 juli 2012 door [verbalisant 1], inspecteur, en [verbalisant 6], hoofdagent van het KLPD (als bijlage op pagina 78 en 79 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 2]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van getuige, genummerd 30157253, gesloten en getekend op 3 oktober 2012 door [verbalisant 7] en [verbalisant 8], beiden rechercheurs van het KLPD (als bijlage op pagina 64 t/m 66 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 3]).

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van getuige, genummerd 30157253, gesloten en getekend op 3 oktober 2012 door [verbalisant 7] en [verbalisant 8], beiden rechercheurs van het KLPD (als bijlage op pagina 68 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 3]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 39 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 3]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 42 en 43 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 3]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 44 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 3]).

De verklaring van verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van de rechtbank op 6 september 2013 (pagina 5 van het proces-verbaal).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 71 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 3]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 71 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 3]).

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering , te weten een skype gesprek (als bijlage op pagina 89 van de ordner met het zaaksdossier van [slachtoffer 3]).


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature