< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijspraak. Openlijke geweldpleging ex art. 141 Sr. Onvoldoende bewijs voor het tenlastegelegde openlijke geweld.

Uitspraakafdeling strafrecht

parketnummer: 23-003355-19

datum uitspraak: 14 maart 2023

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 29 augustus 2019 in de strafzaak onder parketnummer 15-800189-16 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] op [geboortedatum01] 1967,

adres: [adres01] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 28 februari 2023 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 5 mei 2016 te Waarland, in de gemeente Schagen, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, De Kerkstraat, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer perso(o)n(en), genaamd [benadeelde partij01] en/of [benadeelde partij02] en/of [slachtoffer01] en/of [slachtoffer02] en/of [benadeelde partij03] en/of [slachtoffer03] en/of een of meer (al dan niet) onbekend gebleven personen, welk geweld bestond uit:

- het (met kracht) meermalen duwen tegen de lichamen van die [benadeelde partij01] en/of [benadeelde partij02] en/of [slachtoffer01] en/of [slachtoffer02] en/of [benadeelde partij03] en/of [slachtoffer03] en/of een of meer (al dan niet) onbekend gebleven personen en/of

- het vastpakken van die [slachtoffer03] en/of over een kist gooien van die [slachtoffer03] en/of

- het (met kracht) meermalen (met gebalde vuisten) slaan en/of stompen in/tegen de gezicht(en) en/of hoofd(en) en/of elders tegen/op de lichamen van die [benadeelde partij01] en/of [benadeelde partij02] en/of [slachtoffer01] en/of [slachtoffer02] en/of [benadeelde partij03] en/of [slachtoffer03] en/of een of meer (al dan niet) onbekend gebleven personen en/of,

- het (met kracht) meermalen schoppen en/of trappen tegen/op de lichamen van die [benadeelde partij01] en/of [slachtoffer01] en/of een of meer (al dan niet) onbekend gebleven personen en/of,

- het (met kracht) schoppen en/of trappen in/tegen de gezicht(en) en/of hoofd(en) van die [benadeelde partij01] en/of [slachtoffer01] , terwijl die op de grond lig(t)(gen) door eerder op hem/hen uitgeoefend geweld,

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

Vrijspraak

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gevorderd dat de verdachte voor het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, waarvan één maand voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat de verdachte dient te worden vrijgesproken, subsidiair dat de verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hem een beroep op noodweer toekomt.

Het hof overweegt als volgt.

Op 5 mei 2016 is in Waarland tegen het einde van het festival “ [festival01] ” gevochten, waarbij verschillende aangevers aanzienlijk lichamelijk letsel hebben opgelopen. De verdachte wordt verweten dat hij deel uitmaakte van een groep die geweld heeft uitgeoefend tegen de aangevers. Dit is hem ten laste gelegd als openlijke geweldpleging tegen personen. Gedurende het politieonderzoek en in hoger beroep door de raadsheer-commissaris is een groot aantal getuigen gehoord. Twee medeverdachten zijn door de rechtbank onherroepelijk veroordeeld voor het openlijk in vereniging plegen van geweld in dit verband. Uit het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, leidt het hof af dat in elk geval die twee veroordeelden intensief de confrontatie hebben gezocht met de verschillende aangevers. Ook valt uit het dossier, inclusief de verklaringen van de verdachte zelf, af te leiden dat de verdachte op enig moment tijdens het festival samen met de twee veroordeelden en de andere medeverdachte is geweest. Daarnaast zegt hij ook zelf dat hij op enig moment geweldshandelingen heeft verricht, naar eigen zeggen om zich te ontzetten uit een groep die hem onverhoeds aanviel.

Hoewel (of misschien: omdat) het dossier een overvloed aan getuigenverklaringen bevat, kan het hof niet met een voor bewezenverklaring noodzakelijke mate van zekerheid vaststellen, wáár op het festivalterrein de verdachte dit geweld heeft gepleegd en of dit geweld in tijd en plaats te relateren valt aan geweldshandelingen die anderen op het festivalterrein hebben verricht. Nu de exacte toedracht ten aanzien van deze verdachte niet is vast te stellen, concludeert het hof dat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor de verschillende bestanddelen van het tenlastegelegde openlijk geweld, zodat hij hiervan moet worden vrijgesproken.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij03]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 170,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het tenlastegelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij01]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 70,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het tenlastegelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij02]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 3.801,07. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het tenlastegelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij03]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij03] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij01]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij01] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij02]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij02] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. E. van Die, mr. F.A. Hartsuiker en mr. P.F.E. Geerlings, in tegenwoordigheid van mr. C.E. Dongelmans, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 14 maart 2023.

De voorzitter en de griffier zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature