< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bevestiging vonnis rechtbank, met uitzondering van beslissingen op in beslag genomen iphones en met dien verstande dat artikel 63 Sr aan de toepasselijke wettelijke voorschriften wordt toegevoegd en met aanvulling van een overweging mbt bespreking van een gevoerd verweer en aanvulling van een bewijsoverweging.

Uitspraakafdeling strafrecht

parketnummer: 23-003566-19

datum uitspraak: 12 september 2023

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 september 2019 in de strafzaak onder parketnummer 13-730082-15 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1993,

adres: [adres],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in [detentieadres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 29 augustus 2023 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

De verdachte (beperkt tot feit 2) en het openbaar ministerie hebben hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis. Nadien – voor aanvang van de behandeling in hoger beroep – heeft het openbaar ministerie zijn hoger beroep ingetrokken.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, en zal dit derhalve bevestigen, behalve ten aanzien van de beslissing over twee inbeslaggenomen iPhones, in zoverre zal het vonnis worden vernietigd, en met dien verstande dat het hof:

artikel 63 Wetboek van Strafrecht toevoegt aan de toepasselijke wettelijke voorschriften en

in verband met de in hoger beroep gevoerde verweren, de onderstaande overweging in de plaats stelt van de overwegingen in het vonnis van de rechtbank onder 3.3.2.

Bespreking van een verweer

De raadsman heeft gesteld dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het onder 2 tenlastegelegde. Tijdens het verhoor van de verdachte door de politie is door de verhorende rechercheur ongeoorloofde druk uitgeoefend op de verdachte. De verklaring is daardoor in strijd met het pressieverbod afgelegd en moet daarom worden uitgesloten van het bewijs.

Het hof heeft de audio-opname van het verhoor beluisterd. De verdachte is in het verhoor de verklaring van zijn broer voorgehouden, dat de verdachte en zijn moeder een sleutel van de box hebben waarin de gestolen motorscooter is aangetroffen. Daarbij is tegen de verdachte gezegd dat als hij blijft zwijgen, de politie genoodzaakt is om zijn moeder op te halen voor verhoor. Met dit vooruitzicht geconfronteerd, heeft de verdachte een verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de gestolen motorscooter in de box.

Het hof wil aannemen dat de verdachte tijdens het verhoor druk zal hebben ervaren. Dat betreft naar het oordeel van het hof de druk van de situatie waarin de verdachte zichzelf heeft gemanoeuvreerd door in een box waarvan ook zijn moeder een sleutel had een gestolen motorscooter te laten stallen. Van ongeoorloofde door de verhorende politieambtenaar uitgeoefende druk is naar het oordeel van het hof echter geen sprake. Ook is niet aannemelijk geworden dat de verdachte onder de druk is bezweken en als gevolg hiervan een valse verklaring heeft afgelegd.

Bewijsoverweging

De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij de motorscooter in de box heeft geplaatst en heeft gezien dat deze geen kentekenplaten en geen chassisnummer had. Het hof is van oordeel dat onder deze omstandigheden op de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de motorscooter de plicht rustte om onderzoek te verrichten naar de herkomst ervan, om uit te sluiten dat de motorscooter van diefstal afkomstig was. De verdachte heeft dit nagelaten. Daarom is naar het oordeel van het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte destijds redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de motorscooter een door misdrijf verkregen goed betrof.

Beslag

De hierna te noemen onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven telefoontoestellen behoren de verdachte toe. Hiervan kan het hof niet vaststellen dat deze zijn gebruikt bij het bewezenverklaarde feit, zodat het hof zal gelasten dat deze worden teruggegeven aan de verdachte;

6. Telefoontoestel IPHONE (5060672)

7. Telefoontoestel IPHONE (5060914).

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de beslissing ten aanzien van twee inbeslaggenomen iPhones en doet in zoverre opnieuw recht.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 6. Telefoontoestel IPHONE (5060672)

- 7. Telefoontoestel IPHONE (5060914).

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. R. Kuiper, mr. W.S. Ludwig en mr. N.R.A. Meerbeek, in tegenwoordigheid van mr. P. de Haas, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 12 september 2023.

=========================================================================

[…]


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature