< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; Enquete; niet-ontvankelijkheid, beeindiging onmiddellijke voorzieningen wegens minnelijke regeling; 2:345, 349a BW

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummers: 200.275.308/01 OK en 200.293.016/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 28 maart 2022

inzake de procedure met zaaknummer 200.275.308/01 OK

Maarten Crispijn SPIL,

wonende te Utrecht,

VERZOEKER,

advocaat: voorheen mr. E.A. de Waart, kantoorhoudende te Almere, thans mr. R. Bagasrawalla, kantoorhoudende te Nieuwegein,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS WONEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

VERWEERSTER,

advocaat: voorheen mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te Ede, thans M.W.E. Evers en mr. S.J. Altena, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TIJDELIJK WONEN AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW DE SAFFIER B.V.,

gevestigd te Utrecht,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW DE RAVEL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW COMPUTECHNION B.V.,

gevestigd te Utrecht,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS RIEKERHAVEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS PLAN EINSTEIN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PLACETOBE B.V.,

gevestigd te Utrecht,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS DE AARDBEI B.V.,

gevestigd te Utrecht,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS NANO B.V.,

gevestigd te Utrecht,

11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE LINDE WONEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUIVENDAEL BEHEER B.V.,

gevestigd te Utrecht,

VERWEERSTERS,

niet verschenen,

e n t e g e n

1 [A] ,

wonende te [....] ,

2. [B],

wonende te [....] ,

3. [C],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te Ede,

e n t e g e n

4. de rechtspersoon naar Bulgaars recht

EOS REAL ESTATE Ltd.,

gevestigd te Sofia, Bulgarije,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: voorheen mr. E.A. de Waart, kantoorhoudende te Almere, thans mr. R. Bagasrawalla, kantoorhoudende te Nieuwegein,

en inzake de procedure met zaaknummer 200.293.016/01 OK

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS WONEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TIJDELIJK WONEN AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW DE SAFFIER B.V.,

gevestigd te Utrecht,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW DE RAVEL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW COMPUTECHNION B.V.,

gevestigd te Utrecht,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS RIEKERHAVEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS PLAN EINSTEIN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PLACETOBE B.V.,

gevestigd te Utrecht,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS DE AARDBEI B.V.,

gevestigd te Utrecht,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS NANO B.V.,

gevestigd te Utrecht,

11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE LINDE WONEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

VERZOEKSTERS,

Advocaten: M.W.E. Evers en mr. S.J. Altena, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS WONEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

advocaat: voorheen mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te Ede,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TIJDELIJK WONEN AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW DE SAFFIER B.V.,

gevestigd te Utrecht,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW DE RAVEL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TW COMPUTECHNION B.V.,

gevestigd te Utrecht,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS RIEKERHAVEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS PLAN EINSTEIN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PLACETOBE B.V.,

gevestigd te Utrecht,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS DE AARDBEI B.V.,

gevestigd te Utrecht,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIUS NANO B.V.,

gevestigd te Utrecht,

11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE LINDE WONEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

VERWEERSTERS,

niet verschenen,

e n t e g e n

1 [A] ,

wonende te [....] ,

2. [B],

wonende te [....] ,

3. [C],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

niet verschenen,

e n t e g e n

4. de rechtspersoon naar Bulgaars recht

EOS REAL ESTATE Ltd.,

gevestigd te Sofia, Bulgarije,

5. Maarten Crispijn SPIL,

wonende te Utrecht,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: voorheen mr. E.A. de Waart, kantoorhoudende te Almere, thans mr. R. Bagasrawalla, kantoorhoudende te Nieuwegein.

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in deze zaak (met zaaknummer 200.275.308/01 OK) van 28 en 29 mei 2020, 17 augustus 2020, en 18 en 26 februari 2021.

1.2

Bij de beschikkingen van 28 en 29 mei 2020 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Socius Wonen B.V. en haar dochtervennootschappen met uitzondering van Duivendael Beheer B.V. (hierna gezamenlijk: Socius c.s.) over de periode vanaf 1 januari 2018 en drs. E.A. Marseille RA benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding heeft de Ondernemingskamer mr. O.B.J. Poorthuis (hierna: Poorthuis) benoemd tot bestuurder van Socius Wonen B.V. en heeft zij bepaald dat de aandelen in Socius Wonen B.V. met uitzondering van één aandeel van ieder van de aandeelhouders ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. P.J. Colijn (hierna: Colijn) als beheerder van aandelen.

1.3

Bij beschikking van 17 augustus 2020 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 14.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.4

Bij beschikking van 18 februari 2021 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het op die dag ter griffie neergelegde verslag met bijlagen van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Socius c.s. ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

1.5

Bij beschikking van 26 februari 2021 heeft de Ondernemingskamer op verzoek van de onderzoeker haar vergoeding overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 BW vastgesteld op € 14.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.6

Bij verzoekschrift met producties van 16 april 2021, geregistreerd onder zaaknummer 200.293.016/01 OK, hebben Socius c.s. de Ondernemingskamer verzocht om bij beschikking vast te stellen dat sprake is geweest van wanbeleid bij Socius c.s., de verantwoordelijkheid voor dat wanbeleid vast te stellen en bepaalde in dat verzoekschrift omschreven voorzieningen te treffen (hierna: het tweede fase verzoek).

1.7

Op verzoek van Poorthuis namens Socius c.s. van 18 juni 2021, en bij uitblijven van bezwaar daartegen van de overige partijen, is de op 8 juli 2021 bepaalde mondelinge behandeling pro forma aangehouden.

1.8

Bij e-mailbericht van 16 maart 2022 heeft Poorthuis de Ondernemingskamer bericht dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen, dat hij namens Socius c.s. het tweede fase verzoek intrekt en de Ondernemingskamer verzoekt de getroffen onmiddellijke voorzieningen zo spoedig mogelijk te beëindigen.

1.9

Bij e-mailbericht van 17 maart 2022 heeft Colijn de Ondernemingskamer laten weten dat hij het verzoek van Poorthuis onderschrijft.

1.10

Bij e-mailbericht van 22 maart 2022 heeft C. Schaapman, bestuurder van Socius Wonen B.V., de Ondernemingskamer volledigheidshalve bericht dat hij het verzoek van Poorthuis onderschrijft. Van de andere partijen heeft de Ondernemingskamer binnen de daarvoor gestelde termijn geen reactie ontvangen.

2 De gronden van de beslissing

Nu Socius c.s. hun tweede fase verzoek hebben ingetrokken, behoeft dat verzoek geen verdere behandeling meer en dienen Socius c.s. in dat verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard. Het voorgaande brengt mee dat de bij de beschikking van 28 mei 202o getroffen onmiddellijke voorzieningen (zie 1.2 hiervoor) moeten worden beëindigd. Gelet hierop zal de Ondernemingskamer deze onmiddellijke voorzieningen met ingang van heden en uitvoerbaar bij voorraad beëindigen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verklaart Socius Wonen B.V., Tijdelijk Wonen Amsterdam B.V., TW De Saffier B.V., TW De Ravel B.V., TW Computechnion B.V., Socius Riekerhaven B.V., Socius Plan Einstein B.V., Placetobe B.V., Socius De Aardbei B.V., Socius Nano B.V. en De Linde Wonen B.V. niet ontvankelijk in hun verzoek;

beëindigt met ingang van heden de bij de beschikking van 28 mei 2020 getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en prof. mr. dr. F. van der Wel RA en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. A.J. Wolfs op 28 maart 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature