< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; jaarrekening; kennelijke verschrijving; herstelbeschikking; art. 31 Rv

Uitspraakbeschikking

__________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.313.311/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 30 november 2022

inzake

de stichting

STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI,

gevestigd te Amsterdam,

optredend voor zichzelf en als lasthebber van:

[A] , wonende te [....] ,

[B] , wonende te [....] ,

[C] , wonende te [....] ,

[D] , wonende te [....] ,

[E] , wonende te [....] ,

VERZOEKERS,

advocaat: mr. J.C. Wouters, kantoorhoudende te Hilversum,

t e g e n

de stichting

STICHTING PME PENSIOENFONDS,

gevestigd te Den Haag,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. E. Lutjens, kantoorhoudende te Amsterdam.

Hierna zullen partijen en andere (rechts)personen (ook) als volgt worden aangeduid:

- Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI als SOBI;

- [A] als [A] ;

- [B] als [B] ;

- [C] als [C] ;

- [D] als [D] ;

- [E] als [E] ;

- verzoekers gezamenlijk als SOBI c.s.; en

- verweerster als PME.

1. Het verloop van het geding

1.1 Voor het eerdere procesverloop verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikking van 23 november 2022.

1.2 Bij e-mail van 28 november 2022 heeft de Ondernemingskamer de advocaten van partijen op de voet van artikel 31 Rv in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk uit te laten over haar voornemen een fout in de beschikking van 23 november 2022 te verbeteren.

1.3 De Ondernemingskamer heeft binnen de daartoe gestelde termijn geen reactie ontvangen.

2 De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer heeft geconstateerd dat in rechtsoverweging 4.6 van de beschikking van 23 november 2022 waarin, voor zover van belang, is vermeld “Krachtens artikel 288, de rde alinea Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (…)”, had moeten worden vermeld “Krachtens artikel 288, de rde alinea Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (…)”. Het voorgaande is aan te merken als een kennelijke fout als bedoeld in artikel 31 lid 1 Rv die zich leent voor verbetering zoals eveneens in dat artikel bedoeld. De Ondernemingskamer zal die fout verbeteren en wel als volgt.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verbetert de in de onderhavige zaak op 23 november 2022 gewezen beschikking aldus dat de hiervoor onder 2 aangehaalde zin in rechtsoverweging 4.6 als volgt komt te luiden:

“Krachtens artikel 288, de rde alinea Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bestaat het verbindende karakter van een richtlijn, dat de grondslag vormt voor de mogelijkheid om zich daarop te beroepen, immers slechts ten aanzien van “elke lidstaat waarvoor zij bestemd is”, aangezien de Europese Unie alleen bevoegd is om algemeen en abstract met onmiddellijke werking verplichtingen op te leggen aan particulieren wanneer haar de bevoegdheid is toegekend om verordeningen vast te stellen.”

bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 30 november 2022 wordt vermeld op de minuut van de beschikking van 23 november 2022.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs voorzitter en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en dr. M.J.R. Broekema RV, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. J.M. de Jongh op 30 november 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature